Zarząd - działalność

Zebrania Zarządu
2014:
30.06.2014r. ZII/2014  godz.12.00
e-zebranie
proponowany plan zarządu:
1. Uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2013
2. Uchwała o przyjęciu korekty sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2012r.
3. Relacja z I Forum Dyskusyjnego Stowarzyszeń Pielęgniarskich - 13.06.14 Kraków - Kamińska, Zgiet
4. wolne wnioski


28.04.2014r. ZI/2014

ul. Rychlińskiego 1 Ząbki, godz. 13.00
obecne: Anna Dudek,  Małgorzata Zgiet, Anna Kamińska, Jolanta Ewertowska
 1. sprawozdanie merytoryczne i finansowe PSPiPP - projekt
 2. sprawy organizacyjne dot. konferencji PSPiPP 18.09.2014r.
 3. dyskusja o projekcie MZ pakietu ustaw antykolejkowych
 4. Uchwała nr 1/ZI/2014 o przyjęciu nowych członków
   

2013r.
18.11.2013r. e/ZIV/2013
w siedzibie  ul. Rychlińskiego 1 Ząbki
odbyło się e-zebranie członków Zarządu (ZIV/2013) PSPiPP
obecne: Anna Dudek,  Małgorzata Zgiet, Anna Kamińska, Bożena Kosińska, Alicja Gos, Barbara Grabowska.
głosowania nad uchwałami zakończono 23.11.2013r.
 1. Uchwała Zarządu o ustanowieniu przedstawiciela (J.Ewertowskiej) na spotkanie pielęgniarek pracujących na psychiatrii w państwach Grupy Wyszehradzkiej nr 14/ZIV/2013.
 2. Uchwała Zarządu nr 15/ZIV/2013 zatwierdzająca „Regulamin prac Zarządu PSPiPP” – załącznik nr 1 (do pobrania na dole strony);
 3. Dyskusja nad organizacją dorocznej konferencji PSPiPP w 2014 r. z międzynarodowym udziałem   – wstępnie ustalono, że najlepszym terminem byłby wrzesień 2014 ze względu, że konferencja miałby się odbyć w Warszawie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
 4. Informacja Prezesa i uchwała zarządu nr 16/ZIV/2013 o przyjęciu 9 nowych członków.

15 lipca 2013r. ZIII/2013
w siedzibie Zespołu Leczenia Środowiskowego w Warszawie ul. Jagiellońska 34 o godz. 15.00
odbyło się zebranie członków Zarządu (ZIII/2013) PSPiPP
obecne: Anna Dudek, Bożena Kosińska,  Małgorzata Zgiet, Anna Kamińska,
Gość: Jolanta Czerniak (członek honorowy PSPiPP)
Porządek obrad:
1. dyskusja nad programem i organizacja techniczną II ogólnopolskiej konferencji PSPiPP (16.10.13r. w Warszawie - Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
2. omawiano perspektywę współpracy z przedstawicielami pielęgniarek psychitrycznych z Czech, Słowacji i Węgier (w ramach grupy Wyszehradzkiej)
3. wolne wnioski, dyskusja


15 marca 2013
  ZI/2013
odbyło się 1 w 2013 roku zebranie członków Zarządu (ZI/2013) PSPiPP
obecne: A.Dudek, A.Gos, M.Zgiet, A.Kamińska, J.Ewertowska

Porządek obrad:

1.      Przyjęcie nowych członków Uchwała 1/ZI/2013 (4 osoby, 1 członek wspierający)

2.      Uchwała 2/ZI/2013o upoważnieniu Prezes Anny Dudek do przyjmowania nowych członków w imieniu Zarządu PSPiPP.

3.      Uchwała 3/ZI/2013 o zwołaniu Walnego Zebrania Członków PSPiPP w Olsztynie w dn. 12 kwietnia 2013r.

4.      Dyskusja o systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek psychiatrycznych.
 nad rozporządzeniem 
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach
     stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z 20 lipca 2012r

5.      Uchwała 4/ZI/2013 o organizacji ogólnopolskiej konferencji nt pielęgniarstwa psychiatrycznego.

6.      Uchwała 5/ZI/2013 o organizacji konkursu wiedzy z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego w postaci quizu z nagrodami rzeczowymi (książki z pielęgniarstwa psychiatrycznego)

7.      Uchwała 6/ZI/2013 o  przeznaczeniu przychodu PSPiPP z 2012 na cele statutowe

8.      Dyskusja nad propozycją tematów na konferencję PSPiPP (psychiatria dzieci i młodzieży, aspekty prawne, rehabilitacja, podwójna diagnoza, psychogeriatria)

       Wolne wnioski i dyskusja


 2012r:
27 listopada 2012 - czwarte zebranie Zarządu (ZIV/2012) w przerwie Walnego Zebrania Członków PSPiPP
Obecne:
A.Dudek, B.Kosińska, A.Gos, M.Zgiet, A.Kamińska, J.Ewertowska
Porządek obrad:
 1. Wniosek o nadanie tytułu Członka Honorowego PSPiPP
  Pani Jolancie Czerniak - fundatorce Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego
 2. Przyjęcie 7 nowych członków

28 września 2012 - trzecie zebranie Zarządu (ZIII/2012) w przerwie I konferencji PSPiPP
Obecne:
A.Dudek, B.Kosińska, A.Gos, M.Zgiet, A.Kamińska, J.Ewertowska
Porządek obrad:

 1. Przyjęcie 11 nowych członków

27 czerwca 2012 - drugie zebranie Zarządu (ZII/2012) odbyło się o godz. 14.00 w Ząbkach
Porządek obrad:
 1. Przyjęcie 8 nowych członków - uchwała nr 6/ZII/2012
 2. uchwała nr 7/ZII/ 2012r, - w sprawie wystosowania pisma do Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii
  Prof. Marka Jaremy dotyczącego definicji "ścisłej obserwacji" i standardów opieki nad pacjentem z "obserwacją"
 3. uchwała nr 8/ZII/2012r. - w sprawie wystosowania pisma do  Pana Bartosza Arłukowicza Ministra Zdrowia, dotyczącego trudnej sytuacji finansowej w szpitalach psychiatrycznych,
 4. uchwała nr 9/ZII/2012r. - wniosek o dotację na materiały konferencyjne

(aby powiększyć - kliknij na obrazek)


Odpowiedź prof. Jaremy  na powyższe pismo Zarządu w sprawie "ścisłej obserwacji"
***

5 marca 2012
- p
ierwsze zebranie Zarządu (ZI/2012) odbyło się o godz. 15.00
w sali konferencyjnej nad Izbą Przyjęć Szpitala "Drewnica" w Ząbkach.
 Według porządku obrad:
1.  Przyjęcie 55 nowych członków - uchwała nr 1/ZI/2012 
2.  Uchwała nr 2 - w sprawie podjęcia współpracy z Fundacją Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego przy organizacji  
     konferencji w dn. 28.09.2012r 
3.  Uchwała nr 3 o przedłużeniu roku finansowego (od 23.12.11 do 31.12.12r.)
4.  Uchwała nr 4 o dofinansowaniu udziału członków stowarzyszenia (50zł) w konferencji 28.09.2012r.
      dla osób, które opłaciły składkę przed 30.06.2012r.
5. Uchwała nr 5 - o złożeniu wniosku do Marszałka i Wojewody Województwa Mazowieckiego z prośbą o patronat nad
     konferencją 28..09.2012r
6.  Kolejne zebranie zarządu przewidziano na czerwiec.
 
ĉ
Pspipp Ngo,
6 mar 2014, 03:02
Comments