Walne Zebranie Członków

***


Walne zebranie członków stowarzyszenia odbyło się 3 czerwca 2015 r. w Radomiu o godz. 11.00.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji SWPZZ w Radomiu, która nas tak mile przywitała.   
Spotkanie połączyliśmy z nauką i z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy poniższych prezentacji:

 1. Wpływ wdrażania procesu informatyzacji WZLP w Olsztynie na jakość opieki pielęgniarskiej - Krystyna Grochowska, Grażyna Gromadzka
 2. Biblioterapia nie tylko w bibliotece - Jolanta Ewertowska
 3. Anoreksja w materiale klinicznym SWPZZ w Radomiu w latach 1965 - 2011
 4. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu za rok 2014

 Wszystkim członkom, którzy zechcieli wziąć udział w naszym spotkaniu - serdecznie dziękujemy :)


*****

odbyło się 12 kwietnia 2013 w Olsztynie w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego, ul. Wojska Polskiego 35

Porządek dnia:
 • Powitanie wszystkich obecnych                                                 
 • Występ zespołu muzycznego Paja Brava
 • Prezentacja WZLP oraz regionu - Jola Ewertowska
 • Terapeutyczny Klub Pacjenta - Wioletta Gadecka i Jacek Borowik
 • Zespół Lecznictwa Środowiskowego - Krystyna Woźnicka
 • Zespół Szkół Specjalnych - dyr Kazimierz Ewertowski
 • Oddział Dzieci i Młodzieży - piel. oddziałowa Dorota Dziedziula
 • Oddział I Ogólnopsychiatryczny
 • prezentacja pracy "Ocena wiedzy pacjentów na temat chorób pasożytniczych skóry" - Beata Aneszko
 • Walne Zebranie Członków PSPiPP - przedstawienie i przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego
  zarządu za 2012r.
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Rehabilitacji Psychiatrycznej - Jola Ewertowska.
                                                            kliknij aby powiększyć>

pielęgniarki psychiatryczne Olsztyn

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY KOLEŻANKOM I KOLEGOM Z WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W OLSZTYNIE ZA ORGANIZACJĘ BARDZO CIEKAWEGO SPOTKANIA I SZKOLENIA.

Uczestnicy podziwiają obrazy wykonane techniką baticu w Zespole Szkół Specjalnych.


***

Walne zebranie członków
w
Mazowieckim Centrum Neurorehabilitacji i Psychiatrii
Józefów, dn 27 listopada 2012r. godz. 12.00


Porządek obrad:
 1. Powitanie przybyłych gości przez Alicję Gos z Zagórza
 2. Otwarcie Walnego Zebrania w I terminie.
  (godz. 12.00)
 3. Z powodu braku kworum, wyznaczono II termin na godzinę 13.00  
 4. Prezentacje Gospodarzy: 
 • Problematyka w pracy personelu pielęgniarskiego na oddziałach psychiatrycznych - Jarosław Mroczek
  (prezentacja do pobrania na dole strony poprzez kliknięcie na strzałkę po prawej stronie pliku);
 • Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej - Hostel - Joanna Tomaszuk
przerwa obiadowa

     5. Otwarcie Walnego Zebrania Członków w II terminie
     6. Uchwała nr1/WZI/2012 w sprawie nadania
          Pani Jolancie Czerniak tytułu Członka Honorowego  Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych
     7. Wolne wnioski i dyskusja
     8. Uzgodniono termin kolejnego Walnego Zebrania  Członków PSPiPP na dzień 12 kwietnia 2013r. w  Olsztynie.


WSZYSTKIM PRZYBYŁYM CZŁONKOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Gorące podziękowania należą się niezawodnej Joli Ewertowskiej, która przyjechała aż z Olsztyna.
A zaraz po powrocie do domu napisała nam: "...naprawdę bardzo się cieszę, że mogłam być z Wami.
Jakaś magiczna siła przyciągania jest w tych spotkaniach bo już tęsknię za Wami....
Życzę dobrej nocy. Jolanta Ewertowska. "

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY RÓWNIEŻ GOSPODARZOM,
KTÓRZY TAK WSPANIALE NAS UGOŚCILI :)


ć
Pspipp Ngo,
3 sty 2013, 09:40
Comments