Władze Stowarzyszenia

KADENCJA 3 - 2018-2021
                Zarząd:                                                 

  dr n.zdr. Bożena Kosińska Prezes Zarządu
   
   Naczelna Pielęgniarka
   w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Publicznym Zespole  Zakładów  
   Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 
   w Radomiu


Jolanta Ewertowska Wiceprezes Zarządu
 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziennego
 w Wojewódzkim  Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Anna Kamińska - Wiceprezes Zarządu
st.pielęgniarka w ZLŚ MSW "Drewnica" w Ząbkac

Małgorzata Zgiet - Skarbnik
 Pielęgniarka Koordynująca ZLŚ MSW  "Drewnica w Ząbkach     

Anna Dudek - Dyrektor ds Pielęgniarstwa MSW Drewnica w Ząbkach, Mazowiecki Konsultant Wojewódzki w dz.p.psychiatrycznego

Wioletta Gawrych - Kierownik ds pielęgniarstwa Oddziału Ogólnopsychiatrycznego
Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica w Ząbkach

Małgorzata Mazur - Warszawa
Budziak Piotr - Warszawa    
    

Komisja Rewizyjna 3 kadencja:
Wsół Kinga Przewodnicząca Ząbki
Markowska Wiesława Ząbki
Bukowska Agnieszka Ciechanów
*****************************************************************************

Zarząd 2 kadencja  2015-2018
 1. Anna Dudek - Prezes, Konsultant Wojewódzki w dz.p.psychiatrycznego
 2. Bożena Kosińska Wiceprezes 
 3.  Jolanta Ewertowska Wiceprezes
 4. Małgorzata Zgiet - sekretarz
 5. Anna Kamińska - skarbnik
 6.  Małgorzata Mazur
 7. Wioletta Gawrych

Komisja Rewizyjna 2 kadencja
Przewodnicząca Komisji: Ewa Sosnowska - Skurczyńska
Wiceprzewodnicząca: Krystyna Grochowska (poniżej)
Sekretarz:  Wiesława  Markowska
Członek: Kinga Wsół

 Zarząd 1 kadencja  2011-2014
 1. Anna Dudek - Prezes 
 2. Bożena Kosińska Wiceprezes
 3. Alicja Gos Wiceprezes
 4. Małgorzata Zgiet - sekretarz
 5. Anna Kamińska - skarbnik
 6. Barbara Grabowska
 7. Jolanta Ewertowska
 8. Agnieszka Skowerska do 13.06.2013
         

Komisja Rewizyjna 1 kadencja:
Barbara Rybarczyk   - Przewodnicząca KR 
Anna Grzegrzółka - Z-ca Przewodniczącej KR 
Dariusz Gromadzki   Sekretarz KR
Małgorzata Wilkowska 
Urszula Orzechowska