Władze Stowarzyszenia

KADENCJA 2
Zarząd:


Anna Dudek
- Prezes Zarządu
Konsultant Mazowiecki
w dziedzinie p.psychiatrycznego
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

w Mazowieckim Centrum Psychiatrii
"Drewnica" 

ul. Rychlińskiego 1

05-091 Ząbki
pspipp.ngo@gmail.com

              
                
                    

  Bożena Kosińska
  - vice-prezes zarządu
   Naczelna Pielęgniarka

   w Samodzielnym Wojewódzkim      
   Publicznym
Zespole  Zakładów 
   Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 

   w Radomiu
  Jolanta Ewertowska Wiceprezes Zarządu
   Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziennego
   w Wojewódzkim  Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

         
    


 Zarząd 1 kadencja  2011-2014
 1. Anna Dudek - Prezes 
 2. Bożena Kosińska Wiceprezes
 3. Alicja Gos Wiceprezes
 4. Małgorzata Zgiet - sekretarz
 5. Anna Kamińska - skarbnik
 6. Barbara Grabowska
 7. Jolanta Ewertowska
 8. Agnieszka Skowerska
       
 

Agnieszka Skowerska            Alicja Gos                         Barbara Grabowska
   Członek Zarządu                   Wiceprezes                           członek zarządu
  do 13.06.2013r.                              1 kadencji                                  1 kadencji
        1 kadencjiKomisja Rewizyjna 1 kadencja:
 1. Barbara Rybarczyk   - Przewodnicząca KR
 2. Anna Grzegrzółka - Z-ca Przewodniczącej KR
 3. Dariusz Gromadzki   Sekretarz KR
 4. Małgorzata Wilkowska
 5. Urszula Orzechowska
             

Małgorzata Zgiet - Sekretarz   
   Pielęgniarka Koordynująca    

w Zespole Leczenia Środowiskowego    

przy Szpitalu "Drewnica w Ząbkach    

   


Anna Kamińska - Skarbnik

st. pielęgniarka
w Zespole Leczenia Środowiskowego
przy Szpitalu "Drewnica" w Ząbkach
pspipp.skarbnik@gmail.com

tel. 501 299 432
 

Nowi Członkowie Zarządu:
Małgorzata Mazur
- Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego w WarszawieWioletta Gawrych
- Kierownik ds pielęgniarstwa Oddziału Ogólnopsychiatrycznego
Mazowieckie Centrum Psychiatrii Drewnica w Ząbkach
Komisja Rewizyjna 2 kadencja
Przewodnicząca Komisji: Ewa Sosnowska - Skurczyńska

Wiceprzewodnicząca: Krystyna Grochowska (poniżej)

Sekretarz:  Wiesława  Markowska

Członek: Kinga Wsół