V4 Psychiatric Nurses

Współpraca międzynarodowa pielęgniarek psychiatrycznych Grupy Wyszehradzkiej (V4)


4/5.10.2018 Warszawa, Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. zo.o. w Ząbkach
 

Polska:
        Anna Kamińska
        Małgorzata Zgiet
Słowacja:

        Martina Dubovcová

Czechy:
        Tomáš Petr 
        Jan Běhounek
Węgry:
        Tune Tunyi


***
5/6.10.2017 - Praga, Czechy, Bohnice
Konferencja pt. "Po śladach psychiatrii XX wieku"

***
12-13.10.2016r. Budapeszt,Węgry - spotkanie pielęgniarek psychiatrycznych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier 




***

 I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE SPECJALISTÓW ZATRUDNIONYCH W PSYCHIATRII

 „Opieka nad pacjentem psychiatrycznym w XXI wieku“

odbyło się w dniach 8 – 9 października 2015 w KOSZYCACH


zaproszenie;
(kliknij aby powiększyć)


***************************


17-18.09.2014 -  Warszawa

Od lewej: Tune Tunyi (H), Daniela TakácsováJúlia Molnár(SK), Zoltán Zalatnai (H), Tatiana Hrindová (SK),
Iveta
Lazorová (SK), Michaela Machová (CZ), Tomáš Petr (CZ), Lenka Andrýsková(CZ), 
Bożena Kosińka (PL), Anna Dudek (PL),
Anna Kamińska (PL - PSPiPP) 
 


                                          
        
                                                    (kliknij aby powiększyć)
                                        Pezinok 2013r. Słowacja  - relacja Koleżanki Joli Ewertowskiej z Biuletynu Pielęgniarek i Położnych OIPiP w Olsztynie




Uczestnicy spotkania 2-3.10.2013r. Praga Czechy:

od lewej z góry:
Anna Kamińska (PL - PSPiPP), Jan Běhounek (CZ),
Tune Tunyyi (H),
Júlia Molnár(SK), Zoltán Zalatnai (H),
Blanka Novotná (CZ),
Maria Cisek (PL- PTP),
Tatiana Hrindová (SK),

Daniela Jarabova (SK),
Małgorzata Zgiet (PSPiPP), Tomas Petr (CZ).

Uzgodniono jak niżej:
1. Prezentacje dotyczące sytuacji pielęgniarek psychiatrycznych i psychiatrii w poszczególnych krajach przedstawione w czasie spotkania 2.10.13 zostaną udostępnione przedstawicielom V4
2. Wybrano logo grupy V4 (jak powyżej)
3.
przedstawiciele krajów zgodzili się, że przedstawicielem państw Grupy Wyszehradzkiej w  Europejskim Stowarzyszeniu Horatio będzie w następnym okresie Tomáš Petr. W przypadku wyborów do Prezydium Horatio przedstawiony będzie wspólny kandydat V4 .
4. Zgodnie z Deklaracją w Budapeszcie uzgodniono, że zostanie zorganizowany wspólny projekt badawczy w krajach V4 .
Przedmioty badań zostaną omówione na konferencji w Pezinku,

która  odbędzie się 21
- 22.11.13r. na Słowacji .
5. Kolejne spotkanie pielęgniarek psychiatrycznych z krajów V4 odbędzie się w 2014 roku w Polsce.

 


Spotkanie pielęgniarek psychiatrycznych z krajów Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie  

W dniu 18 - 20 Października 2012 w Budapeszcie spotkali się przedstawiciele pielęgniarek psychiatrycznych z państw Grupy Wyszehradzkiej: Mgr. Dana Jurásková, PhD, MBA - Prezes Czeskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek, Mgr. Dana Jarabová - wiceprzewodnicząca Słowackiej Izby Pielęgniarek i Położnych, dr Maria Cisek - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i dr Zoltán Balogh - prezes Węgierskiej Izby pracowników służby zdrowia.

Negocjacje dotyczące ewentualnej współpracy w ramach Czwórki Wyszehradzkiej doprowadziły do podpisania Deklaracji Budapeszt. W że przedstawiciele wszystkich krajów V4 zastawionych spełnić kilka konkretnych celów. 

Deklaracja Budapeszt, 18-20 Październik Węgry.

Towarzystwa Grupy Wyszehradzkiej określiły główne cele dalszej współpracy podczas 2–giej Międzynarodowej Konferencji :

1.Porównanie profesjonalnej edukacji i praktycznego kształcenia pielęgniarek psychiatrycznych w każdym kraju.
2.Okreslenie i porównanie kompetencji pielęgniarek psychiatrycznych w każdym kraju zgodnie z obowiązkami w praktyce.
3. Osiągnięciem V4 jest uczestniczenie w corocznym spotkaniu HORATIO (Europejskie Towarzystwo Pielęgniarek Psychiatrycznych)
po jednym delegacie reprezentującym kraj, Turcja 2013.

4. Na spotkaniu uczestników V4 określono kraj, w którym odbędzie się kolejne spotkanie na Międzynarodowej Konferencji.
5.Rozwój prowadzonych wspólnie badań, porównanie i ocena wyników zgodnie z danymi reprezentatywnym.
6.Pozyskiwanie środków do wspólnych projektów, badań i publikacji. 

Deklaracja będzie podpisana w narodowym języku każdego z krajów uczestniczących.


Uczestniczki z Polski:
Maria Cisek (PTP),
Ewa Wilczek - Rużyczka (Konsultant Krajowy w dz. p.psychiatrycznego)



6-7.09.2012r. w Popradzie (Słowacja)
na XIV. konferencji pielęgniarek pracujących na psychiatrii w Słowacji, spotkali się przedstawiciele organizacji pielęgniarek psychiatrycznych z 4 państw Grupy Wyszehradzkiej.
Różnorodna tematyka spotkania dotyczyła problemów w opiece nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, pacjentami agresywnymi, w katatonii, z chorobą Alzheimera, uzależnionymi, komunikacji i współpracy z pacjentem i jego rodziną oraz spraw związanych z norami zatrudnienia, jakości i wynagradzania pielęgniarek pracujących na psychiatrii.
Od lewej:
Jan
Běhounek (CZ),  Tunde Tunyi (H),  Tatiana Hrindova (SK),  Tomas Petr (CZ),  Anna Kamińska (PL),  Julia Molnar (SK), Małgorzata Zgiet (PL), Martina Dubovcova (SK), 
  Poprad - Słowacja
Spotkanie zaowocowało wymianą doświadczeń i kontaktów.
Ze strony Węgierskiej obecna była T. Tunyi, która przekazała obecnym przedstawicielom Czech, Polski, Słowacki i Węgier  zaproszenie na II Międzynarodową Konferencję Pielęgniarek Psychiatrycznych państw Grupy Wyszehradzkiej w dn 18-20.10.2012 w Budapeszcie.



Comments