Biblioteczka pielegniarki psychiatrycznej


 


Jeśli znasz książkę, która Twoim zdaniem powinna się tu znaleźć, napisz do nas:  pspipp.ngo@gmail.com


Znalezione na stronie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego > www.ptp.pl_2010.pdf
("Pielęgniarstwo psychiatryczne. Problemy i kierunki rozwoju" 2010r.)

FRAGMENT: Pielęgniarki psychiatryczne to ważni członkowie zespołu sprawującego opiekę nad osobami z tego typu schorzeniami. Często stanowią one proporcjonalnie największą grupę w takim zespole, współpracując z psychiatrami, pracownikami społecznymi i innymi przedstawicielami zawodów medycznych. Ogromną rolę w takiej opiece odgrywają też członkowie rodzin chorych i inne osoby niosące pomoc. Ale należy pamiętać, że członkiem zespołu jest też sama osoba chora – jako że jest ona ekspertem w zakresie swojego stanu zdrowia.

***
Bezpłatny dostęp IBUK Libra libra.ibuk.pl/ dla każdej pielęgniarki opłacającej składki na samorząd pielęgniarski
więcej na stronie www.nipip.pl/ibuk

***
WARTO OBEJRZEĆ:

CZYM JEST PSYCHIATRIA ŚRODOWISKOWA? - Poniżej filmy Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego 
pozwalające na pozyskanie informacji o leczeniu świadczonym przez terapeutów ZLŚ,
o tym jak można z takiej pomocy skorzystać, z kim można się spotkać w ZLŚ, kim jest terapeuta środowiskowy, jak wygląda proces zdrowienia i wiele innych informacji.


DROGOWSKAZ - ODNALEŹĆ SIEBIE

ODCINEK 1 PSYCHIATRIA ŚRODOWISKOWA  https://www.youtube.com/watch?v=fofXaQ5CMuo
ODCINEK 2 ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO https://www.youtube.com/watch?v=NKj1Qlh3p6w
ODCINEK 4 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  https://www.youtube.com/watch?v=RNNW1ms1zRI
ODCINEK 6  SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE https://www.youtube.com/watch?v=9b5dt1SjyyA


WARTO PRZECZYTAĆ:


Pielęgniarstwo Psychiatryczne

Krystyna Górna,  Krystyna Jaracz,  Janusz Rybakowski

wydawca: PZWL rok wydania: 2012

Oprawa: Miękka, 512 stron  Format: 16.5x23.5cm

Więcej: (kliknij tu)
Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego


Ewa Wilczek-Rużyczka

Wydawca: Czelej
2007 , wydanie I
230 str., okładka miękka
ISBN: 978-83-60608-71-5

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie
2. Prawne i etyczne aspekty opieki psychiatrycznej
3. Wybrane aspekty zdrowia psychicznego
4. Komunikowanie się z chorym psychicznie
5. Model relacji międzyludzkich według Hildegard Peplau - implikacje w praktyce
6. Model opieki według Nancy Roper
7. Współpraca w zespole terapeutycznym
8. Opieka w wybranych zespołach zaburzeń psychicznych
9. Problemy wynikające z leczenia metodami biologicznymi
10. Psychoterapia
11. Terapia kreatywna
12. Rehabilitacja w psychiatrii
13. Udział pielęgniarki w kompleksowym leczeniu 


Zbiór standardów przyjęcia, opieki, socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego

Krystyna Kimak

Wydawca: Czelej
Lublin 2002 , wydanie I
102 str., okładka miękka
ISBN: 83-88063-95-2

OPIS:

Książka obejmuje wszystkie obszary pielęgniarskiej opieki psychiatrycznej - zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i szpitalnych. Poszczególne zagadnienia omówiono w oddzielnych modułach. W każdym z nich wyodrębniono podstawowe problemy, jakie stwarzają pacjenci z zaburzeniami psychicznymi. Na tej podstawie zdefiniowano cele opieki pielęgniarskiej i sposoby ich realizacji. Każdy z modułów zawiera wskazówki dotyczące oceny efektywności działań pielęgniarskich. 


Komunikowanie interpersonalne
w pielęgniarstwie

Anna Kwiatkowska
Elżbieta Krajewska - Kułak
Wenacjusz Panka

Czelej, Katowice 2003, wyd.1
 • Oprawa: miękka foliowana, 289 str.,
 • Wymiary: 170 x 240 mm,
 • ISBN: 83-89309-11-4
OPIS:

Podręcznik powstał przy udziale pielęgniarek, lekarzy, logopedów, psychologów i filozofów z ośrodków medycznych w Białymstoku i Krakowie. W jego kolejnych rozdziałach znajdują się podstawowe informacje dotyczące podstaw teoretycznych komunikowania interpersonalnego, komunikowania w pielęgniarstwie, specyficznych problemów komunikowania się z osobami w różnych stanach chorobowych, w promocji zdrowia. Przedstawione są także prawne i etyczne podstawy komunikowania się pielęgniarki z pacjentem, problemy związane ze zdrowiem emocjonalnym, biologicznymi oraz społecznymi uwarunkowaniami komunikacji interpersonalnej, a także zachowaniem i zaburzeniami zachowania w komunikacji interpersonalnej.

Psychiatria Środowiskowa
jako środowiskowa opieka nad zdrowiem psychicznym

Maria Załuska
Katarzyna Prot
Paweł Bronowski

IPIN 2007
80 str. okładka miękka
ISBN 9788385705888

OPIS:
Sposób udzielania pomocy osobom cierpiącym z powodu choroby psychicznej można uważać za miarę dojrzałości społeczności lokalnej i całego społeczeństwa. Wyrażają się w nim zarówno indywidualne, jak i grupowe oraz zinstytucjonalizowane postawy wobec nieuchronnej, choć czasem kłopotliwej obecności takich osób wśród nas.
Doświadczenia wielu krajów sugerują, że środowiskowy model sprawowania tej opieki przynosi niemało korzyści - sprzyja jej udostępnieniu, ułatwia zachowanie równości dostępu i osiąganie dobrej skuteczności. Ułatwia też poszanowanie godności tych osób, którym stara się pomóc. Pomoc trafia przede wszystkim tam, gdzie chory żyje. (słowo wstępne - Jacek Wciórka)

Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa

Donata Kurpas (red.),
Halina Miturska (red.),
Marta Kaczmarek (red.)

Continuo 2010
ISBN: 9788362182022
236 str., okładka miękka


 

DOSTEPNA JAKO PDF:  KURPAS podstawy_psychiatrii.pdf

SPIS TREŚCI:
I. Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zdrowia i choroby psychicznej.
II.  Założenia i kierunki rozwoju współczesnej psychiatrii
III. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych (ICD-10; DSM)
IV.  Podstawy psychopatologii i syndromologii ogólnej
V.  Psychopatologia szczegółowa
VI.  Proces pielęgnowania psychicznie chorego
VII.  Zasady badania pacjenta z zaburzeniami psychicznymi
VIII.  Pielęgnowanie chorego w wybranych zaburzeniach psychicznych
IX.  Podstawy terapii w zaburzeniach psychicznych
X.  Udział pielęgniarki w terapii kompleksowej w psychiatrii
XI.  Zagadnienia etyczne i prawne w opiece psychiatrycznej


E - KSIĄŻKI


LEKSYKON SCHIZOFRENII

prof. dr hab. med. Marek Jarema
Wydawnictwo Termedia
ISBN: 978-83-62138-34-0
cena E-BOOK PDF : 19.90

http://www.termedia.pl/eKsiazka/-163

LEKSYKON MANII I DEPRESJII


LEKSYKON MANII I DEPRESJI

prof. zw. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski i dr hab. n. med. Jan Jaracz
Wydawnictwo Termedia
ISBN: 978-83-62138-30-2


Psychiatria Dzieci i Młodzieży
red. Irena Namysłowska
Wydawca: PZWL.
Rok wydania: 2012.
Stron: 646
Oprawa: Miękka
Format: 16.5x23.5cm
ISBN: 9788320044218


Publikacja jest rozszerzoną, uzupełnioną i unowocześnioną wersją podręcznika pod tym samym tytułem. Opisano w nim zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa, okresu szkolnego i dorastania. Większość rozdziałów uzupełniono o nowe informacje. Uznano także, że należy dodać rozdział dotyczący samobójstw, seksualności dzieci i młodzieży oraz poszerzyć rozdział dotyczący uzależnień od substancji psychoaktywnych.   Środowiskowe systemy wsparcia
w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie


2012, s. 236,
ISBN 978-83-62828-48-7
Dr n. hum. Paweł Bronowski,
psycholog kliniczny, specjalista terapii
środowiskowej.  Autor wielu badań i publikacji dotyczących schizofrenii i metod pomocy osobom chorym psychicznie.


Książka dr Bronowskiego to nie tylko monografia naukowa, empirycznie potwierdzająca pozytywne efekty środowiskowych form pomocy osobom chorym psychicznie. To także książka o ludziach doświadczających cierpienia i ograniczeń związanych z ich chorobą, ludziach, którzy nie chcą marginalizacji, nie chcą wykluczenia, cieszą się znajdując nowe sposoby bycia z innymi. Jestem przekonany, że jej publikacja będzie miała znaczący wpływ na rozwój środowiskowych metod pomocy osobom chorym psychicznie.
Z recenzji prof. dr hab. Jana Czesława Czabały  Komunikowanie się z chorym   
      psychicznie
    


     Wydawca: Czelej
     Lublin 2007 , wydanie I
     110 str., okładka miękka
     ISBN: 978-83-60608-15-9

Ewa Wilczek - Rużyczka

SPIS TREŚCI

 1.  Komunikowanie się - zasady ogólne
 2.  Komunikowanie terapeutyczne
 3.  Komunikowanie się w zespole terapeutycznym
 4.  Specyfika komunikowania się z osobami chorymi psychicznie
 5.  Specyfika komunikowania się z chorymi z wybranymi zespołami zaburzeń psychicznych
 6.  Specyfika komunikowania się z pacjentem chorym psychicznie w wieku podeszłym
 7.  Komunikowanie się z rodziną chorego psychicznie
 8.  Etyczne aspekty komunikowania się z pacjentem chorym psychicznie

Wybrane standardy w pielęgniarstwie psychiatrycznym

Danuta Grochowska,
Mirosława Twarowska

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Warszawa 2002
ISBN: 8391613917
56 str., okładka miękka

SPIS TREŚCI:
I. Standardy ogólne opieki pielęgniarskiej w oddziałach psychiatrycznych (dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży)
II. Standardy szczegółowe opieki pielęgniarskiej w oddziałach psychiatrycznych
Zawiera standardy opieki nad pacjentem:
 • ze schizofrenią
 • z zachowaniami samobójczymi
 • z chorobą Alzheimera
 • wobec którego zastosowano przymus bezpośredni
 • z pacjentem agresywnym
 • z jadłowstrętem psychicznym
 • leczonym elektrowstrząsami

Leksykon terminów: psychiatria i zdrowie psychiczne
Światowa Organizacja Zdrowia

Jacek Wciórka (tłum.)

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa 2001
ISBN: 8385705481
163 str. ,  okładka miękka

OPIS:

W opisach klinicznych i wskazówkach diagnostycznych korzysta się z pojęć, które nie definiują się same. Wiele z nich ma długą historię i rozwijało się w kontekstach odmiennych od tych, których dostarczają współczesne klasyfikacje.

Zgoda i wzajemne zrozumienie w dziedzinie zdrowia psychicznego byłyby niepełne i nieautentyczne bez uzupełnienia klasyfikacji i kryteriów diagnostycznych przez jasno sformułowany słownik.

Drugie wydanie leksykonu stanowi tom towarzyszący Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Zawiera około 700 terminów, które ukazują się w tekście ICD i, zdaniem ekspertów, wymagają określenia.

Leksykografia psychiatryczna jest niezbędnym dopełnieniem standaryzowania diagnostyki i precyzowania klasyfikacji w zakresie zdrowia psychicznego. W minionych dwóch dekadach byliśmy świadkami wprowadzenia formułowanych explicite (lub "operacyjnie") kryteriów diagnostycznych w dziedzinie, którą wcześniej traktowano jako otwartą dla subiektywnej interpretacji, z oceną kliniczną w roli ostatecznego arbitra. Ostatnie klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, takie jak DSM-III-R1 i Rozdział V(F) ICD-102, przygotowywano z ambitnym zamiarem dostarczenia narzędzi klinicznych, badawczych i dydaktycznych, a nie tylko uzgodnień do statystycznego ujmowania rozpoznań psychiatrycznych.

Do Klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10: opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne3 włączono opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne dla około 380 zaburzeń. Stanowi więc ona wielki krok w kierunku osiągnięcia "wspólnego języka" przez osoby zajmujące się ochroną zdrowia psychicznego na świecie, zarówno te z przygotowaniem medycznym, jak i bez takiego przygotowania.


Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych

Joanna Meder (red.)

Śląsk, 1999
ISBN: 8371641656
172 str., okładka miękka


OPIS:
Strategia rehabilitacji psychiatrycznej opiera się na wspieraniu chorego w trudnym dla niego okresie powrotu do aktywnego życia w społeczeństwie, zaś dobrym terapeutą nie musi być tylko psycholog ani psychiatra - równie dobrze sprawdzają się pracownicy socjalni czy pielęgniarki - trener musi być przede wszystkim osobą wrażliwą i cierpliwą.

Przedstawione w publikacji treningi zostały opracowane w jednym z najlepszych ośrodków rehabilitacji na świecie - przy uniwersytecie kalifornijskim w Los Angeles, w Polsce zaś zastosowano je w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Instytutu Psychiatrii i neurologii w Warszawie.

Książka przedstawia następujące treningi:

W zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej, kulinarny, planowania budżetu domowego, techniczny, umiejętności praktycznych, podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy, przygotowania do podjęcia pracy, rozwiązywania problemów w sytuacjach międzyludzkich.WARTO PRZECZYTAĆ:


Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję. 
Opracowanie zbiorowe: Andrzej Cechnicki
Wydawnictwo: WUJ
stron:220
Nie istnieje w polskim języku opracowanie o takim zasobie informacji na temat psychiatrii środowiskowej, przygotowane wspólnie przez profesjonalistów i pacjentów. Nie ma ich też wiele w literaturze światowej.

Zwłaszcza takich, które przekonująco tę wspólność przybliżają. Jest to wyjątkowa pozycja jako podręcznik dla terapeutów  środowiskowych i dla rodzin z brzemieniem choroby, a także dla tych, którzy korzystają z psychoedukacji: dla terapeutów i pacjentów. Jej znaczenie w nauczaniu nowoczesnej psychiatrii w programie przeddyplomowym i dydaktyce podyplomowej trudno przecenić.


Byłam po drugiej stronie lustra. Wygrana walka ze schizofrenią.

Lauveng Arnhild

stron: 200
Opis jej walki o wyzdrowienie, wspomaganej przez służbę zdrowia oraz przez matkę i siostrę, które nigdy nie straciły nadziei, to mocna lektura. Książka o zwycięstwie, w które wierzyli tylko nieliczni. 

"Jest to książka o nadziei. O tym, że nawet wtedy, gdy nie ma już żadnego wyjścia, kiedy jesteś pod ścianą, warto wierzyć zarówno w siebie samego, jak i w dary ślepego losu. Arnhild Lauveng pokazuje, że czasem niemożliwe staje się możliwe. To wiadomość szczególnie cenna dla bliskiego otoczenia ludzi chorych".
prof. Wiesław Łukaszewski, SWPS 
   
"Doświadczenia Arnhild Lauveng pozwalają zrozumieć i nadać sens przeżyciom towarzyszącym chorobie, co czyni lekturę książki pasjonującą i wiarygodną. Autorka z subiektywnej perspektywy ogląda zachowania otoczenia, z pozycji eksperta podpowiada, co dodawało jej sił, a co osłabiało w walce ze schizofrenią". 
dr Andrzej Cechnicki, Krajowy Koordynator Programu "Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi"
Comments