Konsultanci

KONSULTANT   KRAJOWY  
w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
  :


Dr hab. n. hum. Ewa Wilczek-Rużyczka
Instytut Pielęgniarstwa
Collegium Medicum UJ
ul. Kopernika 25
31-501 Kraków
tel. 12/421 41 60; 12/431 27 08
fax. 12/429 48 72
e-mail: ewaroz0@poczta.onet.pl.


Minister Zdrowia z dniem 15 pażdziernika 2012 r. powołał
Panią dr hab. n. hum. Wilczek-Rużyczkę

do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Konsultant Krajowy dr hab. n. hum. Ewa Wilczek-Rużyczka jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ostatnich latach aktywnie uczestniczyła m.in.
w czynnościach przygotowania egzaminów państwowych w kształceniu podyplomowym oraz prowadzenia zajęć w ramach szkoleń specjalizacyjnych pielęgniarek.

Jest autorem/współautorem wielu monografii i podręczników oraz publikacji naukowych, w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, w tym autorem m.in. programu kształcenia studentów w ww. dziedzinie.

Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

lipiec 2010 - lipiec 2012r.

Dr n. med. ANNA BŁASZCZAK (Hajduk)

jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Pielęgniarstwa Klinicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM.
Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pracę zawodową rozpoczęła na stanowisku nauczyciela zawodu w oddziałach psychiatrycznych. Po przeprowadzce do Szczecina podjęła współpracę z Pomorską Akademią Medyczną, gdzie obroniła doktorat z zakresu psychiatrii. Jest absolwentką 4-letniego kursu psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doktor Anna Błaszczak prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z pielęgniarstwa psychiatrycznego i komunikowania się w pielęgniarstwie.

Opracowała wiele programów nauczania do pielęgniarstwa psychiatrycznego i specjalizacji psychiatrycznej.
Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Opinie konsultanta krajowego >  www.pum.edu.pl

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dz.p.p. za 2010 rok >  www.mz.gov.pl.pdf

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Klinicznego
ul. Żołnierska 48,   71-210 Szczecin
tel. 91/48 00 930/931, tel. kom. 601 180 723
fax: 91/4800923
e-mail: blaszczak.anja@gmail.comJEŚLI WIDZISZ BŁĄD NA TEJ STRONIE - NAPISZ DO NAS:  pspipp.ngo@gmail.com
WARTO WIEDZIEĆ:

ZALECENIA KONSULTANTA KRAJOWEGO
W DZIEDZINIE PSYCHIATRII

  • przepustki na okresowe przebywanie pacjentów szpitala psychiatrycznego poza szpitalem.

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY:  

na podstawie: http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/konsultanci

WOJEWÓDZTWO IMIĘ I NAZWISKO   ADRES DO KORESPONDENCJI

1.   Dolnośląskie Vacat

2.   Kujawsko - Pomorskie

3.  Lubelskie          mgr Hanna Alicja Kłopotek,  

                              I Klinika Psychiatrii i Wczesnej Interwencji Samodzielnego    Publicznego Szpitala 

                                klinicznego Nr 1 w Lublinie, ul. Głuska 1, 20-439 Lublin, tel. 81 7487307, fax. 81 7454470,                  e-mail:hklopotek@wp.pl

4.  Lubuskie              dr nauk o zdrowiu Jolanta CHMIELOWIEC 
                                        Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu
                                        66-213 Skąpe, Cibórz 
                                        tel. 68 341 92 55 wew. 237 fax. 68 341 94 94.

5.  Łódzkie           Bożena STĘPIEŃ
                            Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki
                            Zdrowotnej w    Łodzi Oddział Psychiatryczny IX B
                            ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź

6.  Małopolskie     mgr Małgorzata Murzyn 

                           Szpital Specjalistyczny ul. Babińskiego 29, 30-838 Kraków 
                                     tel./fax 12 652 42 19 e-mail: malgorzata.murzyn@o2.pl

7.   Mazowieckie   mgr Anna DUDEK

                            Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
                            Chorych  "Drewnica" w Ząbkach ul. Rychlińskiego 1
                            e-mail: a.dudek@drewnica.pl

8.   Opolskie
                            mgr Małgorzata Widera 
widerkam@interia.pl 77 54 14 259
                            Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi, 
                            ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

9.   Podkarpackie Vacat

10.   Podlaskie       dr n.med.   Nadzieja SOŁOWIEJ

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ
im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy
Plac Zygmunta Brodowicza 1
16-070 Choroszcz
e-mail: nadziejasolowiej@gmail.com

11.   Pomorskie      mgr Arkadiusz BOBOWSKI

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk
e-mail: abobowski@wsp-bilikiewicz.pl
tel. 58/254 75 00

12.  Śląskie Vacat

13.  Świętokrzyskie Vacat

14.  Warmińsko –Mazurskie  mgr  Wioletta GADECKA

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego
Al. Wojska Polskiego 35
10-228 Olsztyn
e-mail: wgadecka@interia.pl
tel. 89/678 53 75
fax 89/678 53 00
więcej na str 9 Biuletynu OIPIP w Olsztynie

15.  Wielkopolskie     dr hab. n. med.Krystyna GÓRNA

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań
e-mail: 
kgorna8@gmail.com
Tel. 61/861 22 57

16.  Zachodniopomorskie  

                                 

Comments