KONFERENCJE i SZKOLENIA

"Pielęgniarstwo psychiatryczne - w teorii i w praktyce"

VI ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa PSPiPP

11.10.2018r. w MSW Drewnica w Ząbkach

KONFERENCJA 2018 - FORMULARZ REJESTRACYJNY > KLIKNIJ > TU

 • udział bezpłatny dla naszych członków, konsultantów i udziału czynnego
 • udział bierny 80 zł - obejmuje materiały konferencyjne, certyfikat, przerwę kawową i lunch
 • dla studentów do 26 roku życia - opłata 40zł
 • liczba miejsc ograniczona -  ok. 100, decyduje kolejność zgłoszeń

        PROGRAM:
9-10.30
 • Działalność Ambulatorium dla Imigrantów LVR Klinik Viersen, Niemcy
 • Wyzwania wielokulturowości w opiece medycznej w Polsce  - mgr Anna Kamińska, ZLŚ MSW Drewnica Ząbki
10.30- 11.00 
 • przerwa kawowa
11.00 -12.30
 • Pacjent psychiatryczny Domu Opieki - mgr Anna Smoszna, zca dyr ds pielęgniarstwa Dom Lekarza Seniora, Warszawa
 • Samookaleczenia wśród młodzieży - istota i przyczyny - dr. n.med. Agnieszka Bukowska, lic. piel. Dorota Gołębiewska, Ciechanów
 • Wiedza i postawa społeczności powiatu ciechanowskiego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi - dr. n. med. Agnieszka Bukowska, lic. piel. Magdalena Bielec, Ciechanów
 • Empatia pielęgniarek w opiece nad pacjentem z demencją - dr. n. hum. Małgorzata Marcysiak, Ciechanów
12.30-13.30
 • przerwa obiadowa
13.30-15.00
 • Doradca do spraw zdrowienia i wsparcia - mgr Małgorzta Zgiet, MSW Drewnica Ząbki
 • Sytuacja demograficzna i wypalenie zawodowe personelu pielęgniarskiego zatrudnionego na wybranych oddziałach psychiatrycznych na terenie województwa mazowieckiego mgr Aleksandra Łopatkiewicz Warszawa WUM
 • Warsztaty - mgr psychologii Miłosz Marcysiak temat: Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej bliskimi (grupa 15 osób 90 minut) 
 • Warsztaty - "Zrozumieć starość" z wykorzystaniem kombinezonu geriatrycznego - Fundacja ZACZYN ( w grupach 3 osobowych po ok. 30 minut)***

22.11.2017 GRUPA BALINTA - WARSZAWA , PL. BANKOWY 3/5


Relacja: Jolanta Ewertowska Olsztyn (kliknij aby powiększyć)


***V konferencja PSPiPP 

współorganizowana z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim 

odbyła się  w dniu 7 czerwca 2017r.  


FORMULARZ REJESTRACYJNY - KLIKNIJ TU

Czynny udział - bezpłatny. Konsultanci w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - bezpłatnie. Udział bierny dla członków PSPiPP, którzy opłacili składki za rok 2016 lub 2017 w całości (tj 60 zł/rok) - BEZPŁATNIE

pozostali uczestnicy - 60 zł, płatne w ciągu 14 dni od rejestracji.


Program:
  8.30 - 9.00 - rejestracja uczestników
   9.00 - 9.20 - powitanie gości
    9.20 - 10.20 - EEG Biofeedback w terapii  dzieci i młodzieży - Piotr Wyszomirski psycholog, psychoterapeuta
     10.20 - 10.40 - Opieka psychiatryczna - spojrzenie pracodawcy - W. Giza, Prezes MCP Drewnica Ząbki
      10.40 - 11.00 - przerwa kawowa
       11.00 - 11.20 -  Analiza zjawiska agresji fizycznej pacjentów wobec personelu medycznego na przykładzie Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie" 
                             -  mgr piel. Choroszucha Elżbieta, mgr piel. Kaczor Marta, 
       specjalistka w dz.p.psych. Małgorzata Langanke
        11.20 - 11.40 - Pacjent z PTSD a  uzależnienie . Opieka pielęgniarska -  mgr piel. Ewa Bogusławska-Ziółkowska
         11.40 - 12.00 - Wirtualna rzeczywistość - nowa metoda w leczeniu i rehabilitacji traumy - mgr Małgorzata Mazur
          12.00 - 12.20 - Psychoedukacja w WTZ EMPATIA - mgr Anna Kamińska pielęgniarka w ZLŚ, terapeuta środowiskowy
           12.20 - 13.20 - przerwa obiadowa
            13.20 - 13.40 - Jakość życia chorego psychicznie po opuszczeniu szpitala, Dagmara Trawniczek - pielęgniarka, Ekspert przez doświadczenie
             13.40 - 14.10 - Nowy NPOZP i nowe wyzwania dla pielęgniarstwa psychiatrycznego - dr n. o zdr. Bożena Kosińska
              14.10 - 14.40 - Prewencja wykroczeń zawodowych. Aspekty Prawne i organizacyjne - mgr Elżbieta Iwanicka Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WOIPiP
               14.40 - 15.00 - dyskusja i zakończenie
                15.00 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PSPiPP
                IV konferencja PSPiPP 

                współorganizowana z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim

                odbyła się w dniach 20-21 października 2016r.   od godz. 9.30 do 15.00

                w Warszawie  Pl. Bankowy 3/5    sala 259 - II piętro

                Udział w 2 dniach: 80 zł, w 1 dniu: 50 zł, Zniżka 50% - dla członków z uregulowanymi na bieżąco składkami.

                NR KONTA:PKO BP 86 1020 1042 0000 8902 0264 1553


                Program konferencji:

                czwartek:

                8.00- 9.30 - rejestracja uczestników

                9.30 - powitanie Elżbieta Nawrocka - Dyrektor Wydziału Zdrowia,  
                                                    Anna Dudek, Prezes PSPiPP,  Mazowiecki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie piel. psychiatrycznego

                10.00 - Kryzys w zdrowiu psychicznym i duchowym - prof. nadzw. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka, Konsultant Krajowy w dziedzinie  pielęgniarstwa psychiatrycznego, lider GB  
                - Przymus bezpośredni w praktyce pediatrycznej  mgr Bożena Ścięglińska - Naczelna Pielęgniarka Samodzielny Publiczny  Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
                - Niewidoczne rany - zaburzenia po stresie traumatycznym występujące u żołnierzy powracających z misji.Opieka pielęgniarska - mgr piel. Ewa Bogusławska - Ziółkowska, Klinika Psychiatrii,         Stresu Bojowego i Psychotraumatologii  WIM w Warszawie
                - Przymus bezpośredni w praktyce psychiatrycznej - dr n.o zdr. Bożena Kosińska Radom 
                12 -13.00 przerwa obiadowa
                - Aspekty prawne ochrony zdrowia w Polsce mgr Małgorzata Zgiet, piel. koordynująca ZLŚ MCP Drewnica
                - Oddziaływania psychospołeczne w profilaktyce samobójstw - Tytus Koweszko psycholog Klinika Psychiatryczna WNoZ WUM
                Dobre Praktyki w WZLP Olsztyn - mgr piel. Elżbieta Choroszucha, mgr piel. Jolanta Ewertowska WZLP Olsztyn,  
                - Projekt "Dla Zdrowia Psychicznego - 2016" - mgr Anna Kamińska ZLŚ MCP Drewnica Ząbki
                15.00 zakończenie

                piątek:
                8.00 - 9.30 - rejestracja uczestników
                 - Grupa Balinta jako wystarczająco dobra forma superwizyjna dla zespołów interdyscyplinarnych - Katarzyna Lech lider GB, psychoterapeuta, lekarz, specjalista terapii środowiskowej 
                - Po co nam Kongres Zdrowia Psychicznego?- dr Joanna Krzyżanowska - Zbucka,  IPIN Warszawa
                - Zastosowanie EEG Biofeedback w rehabilitacji psychiatrycznej  dr n.med. Renata Markiewicz WNoZ UM Lublin
                 -Rola otwartego dialogu w pracy zespołu leczenia środowiskowego - Krystyna Górna UM Poznań
                 -Zachowania agresywne i niebezpieczne pacjenta psychiatrycznego - poprawa bezpieczeństwa w oddziale - mgr Grażyna Kacprzak, mgr Łukasz Boniecki Klinika Psychitryczna WNoZ WUM
                   Komunikacja bezprzewodwa LRS - Dawid Konicz
                               12-13.30 -  2 grupa: Ewa Wilczek-Rużyczka lider GB; 
                 
                Wydarzenie zostało wpisane w "Miesiąc zdrowia psychicznego" w Warszawie

                FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:  https://docs.google.com

                 


                ***

                                                                                                    III Konferencja PSPiPP 

                oraz Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego 18.09.2014r

                "DOBRE PRAKTYKI W PIELĘGNIARSTWIE PSYCHIATRYCZNYM"
                współorganizowana z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim

                                                MATERIAŁY Z III   KONFERENCJI DO POBRANIA z

                najdują się na samym dole strony

                     

                                                                                      

                PROGRAM KONFERENCJI:
                • Pielęgniarka psychiatryczna w chmurze - dr n. o zdr. Dorota Kilańska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
                • Autoagresja u pacjenta psychiatrycznego mgr Anna Zawadzka - Koordynator Oddziałowy ds. Pielęgniarstwa w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży, Teresa Ziarkowska- Pielęgniarka z Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży,
                 MCN w Zagórzu
                • Wybrane aspekty dotyczące statusu i funkcjonowania Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Rzeszowie dr n.prawn. Anna Jacek Uniwersytet Rzeszowski
                • Szkolenie specjalizacyjna opieka pielęgniarska w psychiatrii na Słowacji. dr Tatiana Hrindová,  mgr Julia Molnárová
                • Dogoterapia u osób z zaburzeniami psychicznymi w warunkach Domu Pomocy Społecznej. dr n.med. Krzysztof Opozda Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Collegium Medicum w Bydgoszczy,
                • Próby samobójcze pacjentów hospitalizowanych w oddziałach psychiatrycznych a obciążenie zawodowe pielęgniarek
                 dr n.med. Renata Markiewicz, Lublin
                • Uwarunkowania biologiczne agresji – przegląd literatury - mgr Elżbieta Holec, Bydgoszcz
                • 12 -13.00 - przerwa obiadowa
                • Analiza zmian sytuacji socjodemograficznej i stanu zdrowotnego pacjenta  wielokrotnie hospitalizowanego w oddziale leczenia uzależnienia od alkoholu"- Katarzyna Antczak i Anna Zielińska ze Studenckiego Koła Naukowego "Altera Pars" CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu.
                • Biblioterapia nie tylko w bibliotece - mgr Jolanta Ewertowska, Olsztyn
                • Hildegarda Peplau - matka pielęgniarstwa psychiatrycznego - Małgorzata Zgiet ZLŚ MCP Drewnica Ząbki
                • Specjalistyczne szkolenia z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego na Węgrzech Tünde Tunyi, Zoltán Zalatnai, Júlia Molnárová
                • Poczucie bezpieczeństwa pielęgniarek psychiatrycznej ochrony zdrowia - Anna Kamińska, ZLŚ MCP Drewnica Ząbki
                • Kształcenie podyplomowe w pielęgniarstwie psychiatrycznym - Bożena Kosińska, Jolanta Czerniak FRPP

                Zaprasza komitet organizacyjny:
                Anna Dudek - Prezes PSPiPP, Mazowiecki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa Psychiatrycznego
                Bożena Kosińska - Prezes FRPP, Wiceprezes PSPiPP, Członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału PTP
                Jolanta Czerniak
                - sekretarz FRPP
                Anna Kamińska - skarbnik PSPiPP
                *********************************************************************************

                II KONFERENCJA
                PSPiPP  współorganizowana z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim

                "OD MŁODOŚCI DO STAROŚCI"

                16.10.2013r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki WARSZAWA pl. Bankowy 3/5


                Program konferencji:
                8.30 rejestracja uczestników
                9.00  otwarcie konferencji Wicewojewoda Dariusz Piątek
                • mgr Anna Dudek Prezes PSPiPP, Mazowiecki Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego  
                 oraz mgr Bożena Kosińska Prezes Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego i Wiceprezes PSPiPP
                •              "Opieka nad osobami starszymi na terenie woj. mazowieckiego w latach 2009-2011"
                              - Elżbieta Nawrocka Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

                sesja I: 9.30 - 12.00 "Pielęgnowanie psychiatryczne - od młodości do starości"
                • Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta w opinii personelu pielęgniarskieg
                 dr n.prawn. Anna Jacek, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszow
                 ski
                • Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży - mgr Katarzyna Woźnica, Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień od Substancji  Psychoaktywnych ze  Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi, Zagórze
                • Dobre relacje
                 mgr Kazimierz Ewertowski, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy WZLP w Olsztynie
                • Problemy psychogeriatrii - mgr Grażyna Kacprzak, MSCZ Pruszków
                12.00 - 13.00 - przerwa obiadowa
                 
                sesja II:  13.00- 15.00 "Pielęgniarka w Psychiatrii"
                • Trudności w przepływie informacji w psychiatrii - mgr Agnieszka Kania Zespół Leczenia Środowiskowego, Lublin
                • Pacjenci 50+ w Zespole Leczenia Środowiskowego - mgr Anna Kamińska ZLŚ, MCP Drewnica w Ząbkach
                •  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego - implikacje prawne - mgr Bożena Kosińska, SWPZZPOZ Radom
                Komitet organizacyjny:
                Anna Dudek, Bożena Kosińska, Anna Kamińska, Małgorzata Zgiet

                Patronat medialny:


                OPŁATA: 60 ZŁ / 30 zł dla członków PSPiPP

                PROMOCJA: dla instytucji zgłaszających co najmniej 10 uczestników przewidujemy podarunek do biblioteczki pielęgniarek w postaci książki.

                W czasie konferencji będzie możliwość:
                - obejrzenia i zakupienia rękodzieła wykonanego przez osoby z doświadczeniem zaburzeń psychicznych;
                - zakupienia numeru bieżącego i archiwalnych numerów czasopisma pielęgniarskiego IGIEŁKI


                ********************************

                28 września 2012
                 
                I KONFERENCJA
                Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych

                współorganizowana z

                Fundacją Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego

                Miejsce Konferencji – Aula A - Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, I piętro
                Komitet organizacyjny – Jolanta Czerniak, Anna Dudek, Alicja Gos, Anna Kamińska, Bożena Kosińska                I już po, a powyżej Szanowni Goście :)

                W dniu 28 września 2012 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się XXII Ogólnopolska Konferencja na temat „Pielęgniarstwo psychiatryczne – integracja i rozwój”.  Organizatorami byli: Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych. Spotkaniu przyświecała idea integracji pielęgniarek związanych z psychiatrią. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego.

                Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w pierwszej konferencji organizowanej przez PSPiPP i XXII-ej FRPP. W sumie uczestniczyło w niej ponad 200 pielęgniarek z całej Polski. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Wojewody Mazowieckiego, Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, Dyrektorzy Szpitali Psychiatrycznych, Pielęgniarki Naczelne oraz inne osoby sympatyzujące z pielęgniarstwem psychiatrycznym. Konferencja była okazją do poznania się i wzajemnej wymiany doświadczeń między pielęgniarkami psychiatrycznymi z całej Polski.

                Z okazji konferencji Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego wydała promocyjny numer miesięcznika „Igiełki”, w którym zamieszczono referaty osób biorących czynny udział w konferencji oraz przybliżono postacie naszych koleżanek pielęgniarek.

                W czasie przerw można był obejrzeć i kupić prace wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „EMPATIA”  oraz pacjentów i terapeutów zajęciowych szpitala „Drewnica’.

                Ogromne podziękowania należą się przede wszystkim Pani Jolancie Czerniak z Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, która włożyła ogrom pracy w przygotowanie i organizację konferencji, a bez której wsparcia nie powstało by również Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych. 

                                                                                                                Anna Dudek –  Prezes PSPiPP                PROGRAM KONFERENCJI

                 

                9.00        Rejestracja uczestników
                9.30        Uroczyste otwarcie Konferencji - mgr Anna Dudek, mgr Bożena Kosińska

                Sesja I. Zagadnienia prawne zawodu a ryzyko błędu – prowadzi mgr Bożena Kosińska

                9.45          Przyszłość opieki psychiatrycznej w Polsce – prof. Jacek Wciórka, Warszawa
                10.05       Rola i zadania konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - możliwości a rzeczywistość
                                   – mgr Anna Dudek, Ząbki
                10.20       Ochrona praw pacjenta a interpretowanie przepisów prawnych w praktyce - mgr Krystyna Barbara Kozłowska, Warszawa
                10.40       Granice odpowiedzialności pielęgniarki w psychiatrii - mgr Bożena Kibler, Radom
                11.00       Ochrona praw pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w świetle kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala
                                   Psychiatrycznego - dr Emilia Rozwadowska, dr Anna Jacek
                11.15        Prawa pacjenta z zaburzeniami psychicznymi – dr Anna Jacek, lic. Karolina Borowska, mgr Sławomir Porada,
                                   dr Emilia Rozwadowska, Rzeszów
                11.30       Dyskusja i przerwa na kawę

                Sesja II. Kliniczne aspekty psychiatrii – prowadzi mgr Anna Dudek

                12.15        Poziom zaburzeń poznawczych i depresyjnych u chorych po udarze mózgu - dr Edyta Guty, Ewa Żurawska, Jarosław
                12.30       Pielęgniarka w roli terapeuty środowiskowego - prof. Maria Załuska. Warszawa
                12.45       Zespół Leczenia Środowiskowego – mgr Małgorzata Zgiet, Ząbki
                13.00      Anoreksja – choroba ciała czy duszy? - mgr Bożenia Kosińska, Radom
                13.15       Pielęgniarka ds. badań naukowych i edukacji pacjenta – mgr Anna Gajda, Gdańsk
                14.00      Dyskusja i przerwa na obiad

                Sesja III. Kompetencje miękkie a możliwości zawodowe – prowadzi mgr Alicja Gos

                15.00       Agresja w pracy personelu pielęgniarskiego oddziału psychiatrycznego - mgr Marta Kłak, dr Edyta Guty, Jarosław
                15.20       Jak sobie radzić z mobbingiem w miejscu pracy ? – mgr Joanna Kosatka, Warszawa
                15.40       Wypalenie zawodowe wśród pracowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej - prof. Marta Anczewska, Warszawa
                16.10       Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

                Materiały konferencyjne do pobrania w formacie PDF na dole strony (kliknij strzałkę po prawej stronie dokumentu)


                 
                                
                 
                Ċ
                Pspipp Ngo,
                10 lis 2012, 04:31
                Ċ
                Pspipp Ngo,
                13 paź 2014, 06:55
                Comments