NASZE KONFERENCJE

IV konferencja PSPiPP współorganizowana z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim

odbyła się w dniach 20-21 października 2016r.   od godz. 9.30 do 15.00

w Warszawie  Pl. Bankowy 3/5    sala 259 - II piętro

Udział w 2 dniach: 80 zł, w 1 dniu: 50 zł, Zniżka 50% - dla członków z uregulowanymi na bieżąco składkami.

NR KONTA:PKO BP 86 1020 1042 0000 8902 0264 1553


Program konferencji:

czwartek:

8.00- 9.30 - rejestracja uczestników

9.30 - powitanie Elżbieta Nawrocka - Dyrektor Wydziału Zdrowia,  
                                    Anna Dudek, Prezes PSPiPP,  Mazowiecki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie piel. psychiatrycznego

10.00 - Kryzys w zdrowiu psychicznym i duchowym - prof. nadzw. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka, Konsultant Krajowy w dziedzinie  pielęgniarstwa psychiatrycznego, lider GB  
- Przymus bezpośredni w praktyce pediatrycznej  mgr Bożena Ścięglińska - Naczelna Pielęgniarka Samodzielny Publiczny  Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
- Niewidoczne rany - zaburzenia po stresie traumatycznym występujące u żołnierzy powracających z misji.Opieka pielęgniarska - mgr piel. Ewa Bogusławska - Ziółkowska, Klinika Psychiatrii,         Stresu Bojowego i Psychotraumatologii  WIM w Warszawie
- Przymus bezpośredni w praktyce psychiatrycznej - dr n.o zdr. Bożena Kosińska Radom 
12 -13.00 przerwa obiadowa
- Aspekty prawne ochrony zdrowia w Polsce mgr Małgorzata Zgiet, piel. koordynująca ZLŚ MCP Drewnica
- Oddziaływania psychospołeczne w profilaktyce samobójstw - Tytus Koweszko psycholog Klinika Psychiatryczna WNoZ WUM
Dobre Praktyki w WZLP Olsztyn - mgr piel. Elżbieta Choroszucha, mgr piel. Jolanta Ewertowska WZLP Olsztyn,  
- Projekt "Dla Zdrowia Psychicznego - 2016" - mgr Anna Kamińska ZLŚ MCP Drewnica Ząbki
15.00 zakończenie

piątek:
8.00 - 9.30 - rejestracja uczestników
 - Grupa Balinta jako wystarczająco dobra forma superwizyjna dla zespołów interdyscyplinarnych - Katarzyna Lech lider GB, psychoterapeuta, lekarz, specjalista terapii środowiskowej 
- Po co nam Kongres Zdrowia Psychicznego?- dr Joanna Krzyżanowska - Zbucka,  IPIN Warszawa
- Zastosowanie EEG Biofeedback w rehabilitacji psychiatrycznej  dr n.med. Renata Markiewicz WNoZ UM Lublin
 -Rola otwartego dialogu w pracy zespołu leczenia środowiskowego - Krystyna Górna UM Poznań
 -Zachowania agresywne i niebezpieczne pacjenta psychiatrycznego - poprawa bezpieczeństwa w oddziale - mgr Grażyna Kacprzak, mgr Łukasz Boniecki Klinika Psychitryczna WNoZ WUM
   Komunikacja bezprzewodwa LRS - Dawid Konicz
               12-13.30 -  2 grupa: Ewa Wilczek-Rużyczka lider GB; 
 
Wydarzenie zostało wpisane w "Miesiąc zdrowia psychicznego" w Warszawie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:  https://docs.google.com

 


***

                                                                                    III Konferencja PSPiPP 

oraz Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego 18.09.2014r

"DOBRE PRAKTYKI W PIELĘGNIARSTWIE PSYCHIATRYCZNYM"
współorganizowana z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim

                                MATERIAŁY Z III   KONFERENCJI DO POBRANIA z

najdują się na samym dole strony

     

                                                                      

PROGRAM KONFERENCJI:
 • Pielęgniarka psychiatryczna w chmurze - dr n. o zdr. Dorota Kilańska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Autoagresja u pacjenta psychiatrycznego mgr Anna Zawadzka - Koordynator Oddziałowy ds. Pielęgniarstwa w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży, Teresa Ziarkowska- Pielęgniarka z Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży,
  MCN w Zagórzu
 • Wybrane aspekty dotyczące statusu i funkcjonowania Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Rzeszowie dr n.prawn. Anna Jacek Uniwersytet Rzeszowski
 • Szkolenie specjalizacyjna opieka pielęgniarska w psychiatrii na Słowacji. dr Tatiana Hrindová,  mgr Julia Molnárová
 • Dogoterapia u osób z zaburzeniami psychicznymi w warunkach Domu Pomocy Społecznej. dr n.med. Krzysztof Opozda Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Collegium Medicum w Bydgoszczy,
 • Próby samobójcze pacjentów hospitalizowanych w oddziałach psychiatrycznych a obciążenie zawodowe pielęgniarek
  dr n.med. Renata Markiewicz, Lublin
 • Uwarunkowania biologiczne agresji – przegląd literatury - mgr Elżbieta Holec, Bydgoszcz
 • 12 -13.00 - przerwa obiadowa
 • Analiza zmian sytuacji socjodemograficznej i stanu zdrowotnego pacjenta  wielokrotnie hospitalizowanego w oddziale leczenia uzależnienia od alkoholu"- Katarzyna Antczak i Anna Zielińska ze Studenckiego Koła Naukowego "Altera Pars" CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu.
 • Biblioterapia nie tylko w bibliotece - mgr Jolanta Ewertowska, Olsztyn
 • Hildegarda Peplau - matka pielęgniarstwa psychiatrycznego - Małgorzata Zgiet ZLŚ MCP Drewnica Ząbki
 • Specjalistyczne szkolenia z zakresu pielęgniarstwa psychiatrycznego na Węgrzech Tünde Tunyi, Zoltán Zalatnai, Júlia Molnárová
 • Poczucie bezpieczeństwa pielęgniarek psychiatrycznej ochrony zdrowia - Anna Kamińska, ZLŚ MCP Drewnica Ząbki
 • Kształcenie podyplomowe w pielęgniarstwie psychiatrycznym - Bożena Kosińska, Jolanta Czerniak FRPP

Zaprasza komitet organizacyjny:
Anna Dudek - Prezes PSPiPP, Mazowiecki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa Psychiatrycznego
Bożena Kosińska - Prezes FRPP, Wiceprezes PSPiPP, Członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału PTP
Jolanta Czerniak
- sekretarz FRPP
Anna Kamińska - skarbnik PSPiPP
*********************************************************************************

II KONFERENCJA
PSPiPP  współorganizowana z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim

"OD MŁODOŚCI DO STAROŚCI"

16.10.2013r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki WARSZAWA pl. Bankowy 3/5


Program konferencji:
8.30 rejestracja uczestników
9.00  otwarcie konferencji Wicewojewoda Dariusz Piątek
 • mgr Anna Dudek Prezes PSPiPP, Mazowiecki Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego  
  oraz mgr Bożena Kosińska Prezes Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego i Wiceprezes PSPiPP
 •              "Opieka nad osobami starszymi na terenie woj. mazowieckiego w latach 2009-2011"
               - Elżbieta Nawrocka Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

sesja I: 9.30 - 12.00 "Pielęgnowanie psychiatryczne - od młodości do starości"
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta w opinii personelu pielęgniarskieg
  dr n.prawn. Anna Jacek, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszow
  ski
 • Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży - mgr Katarzyna Woźnica, Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień od Substancji  Psychoaktywnych ze  Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi, Zagórze
 • Dobre relacje
  mgr Kazimierz Ewertowski, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy WZLP w Olsztynie
 • Problemy psychogeriatrii - mgr Grażyna Kacprzak, MSCZ Pruszków
12.00 - 13.00 - przerwa obiadowa
 
sesja II:  13.00- 15.00 "Pielęgniarka w Psychiatrii"
 • Trudności w przepływie informacji w psychiatrii - mgr Agnieszka Kania Zespół Leczenia Środowiskowego, Lublin
 • Pacjenci 50+ w Zespole Leczenia Środowiskowego - mgr Anna Kamińska ZLŚ, MCP Drewnica w Ząbkach
 •  Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego - implikacje prawne - mgr Bożena Kosińska, SWPZZPOZ Radom
Komitet organizacyjny:
Anna Dudek, Bożena Kosińska, Anna Kamińska, Małgorzata Zgiet

Patronat medialny:


OPŁATA: 60 ZŁ / 30 zł dla członków PSPiPP

PROMOCJA: dla instytucji zgłaszających co najmniej 10 uczestników przewidujemy podarunek do biblioteczki pielęgniarek w postaci książki.

W czasie konferencji będzie możliwość:
- obejrzenia i zakupienia rękodzieła wykonanego przez osoby z doświadczeniem zaburzeń psychicznych;
- zakupienia numeru bieżącego i archiwalnych numerów czasopisma pielęgniarskiego IGIEŁKI


********************************

28 września 2012
 
I KONFERENCJA
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych

współorganizowana z

Fundacją Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego

Miejsce Konferencji – Aula A - Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, I piętro
Komitet organizacyjny – Jolanta Czerniak, Anna Dudek, Alicja Gos, Anna Kamińska, Bożena KosińskaI już po, a powyżej Szanowni Goście :)

W dniu 28 września 2012 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się XXII Ogólnopolska Konferencja na temat „Pielęgniarstwo psychiatryczne – integracja i rozwój”.  Organizatorami byli: Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych. Spotkaniu przyświecała idea integracji pielęgniarek związanych z psychiatrią. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w pierwszej konferencji organizowanej przez PSPiPP i XXII-ej FRPP. W sumie uczestniczyło w niej ponad 200 pielęgniarek z całej Polski. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Wojewody Mazowieckiego, Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, Dyrektorzy Szpitali Psychiatrycznych, Pielęgniarki Naczelne oraz inne osoby sympatyzujące z pielęgniarstwem psychiatrycznym. Konferencja była okazją do poznania się i wzajemnej wymiany doświadczeń między pielęgniarkami psychiatrycznymi z całej Polski.

Z okazji konferencji Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego wydała promocyjny numer miesięcznika „Igiełki”, w którym zamieszczono referaty osób biorących czynny udział w konferencji oraz przybliżono postacie naszych koleżanek pielęgniarek.

W czasie przerw można był obejrzeć i kupić prace wykonane przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „EMPATIA”  oraz pacjentów i terapeutów zajęciowych szpitala „Drewnica’.

Ogromne podziękowania należą się przede wszystkim Pani Jolancie Czerniak z Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, która włożyła ogrom pracy w przygotowanie i organizację konferencji, a bez której wsparcia nie powstało by również Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych. 

                                                                                                Anna Dudek –  Prezes PSPiPPPROGRAM KONFERENCJI

 

9.00        Rejestracja uczestników
9.30        Uroczyste otwarcie Konferencji - mgr Anna Dudek, mgr Bożena Kosińska

Sesja I. Zagadnienia prawne zawodu a ryzyko błędu – prowadzi mgr Bożena Kosińska

9.45          Przyszłość opieki psychiatrycznej w Polsce – prof. Jacek Wciórka, Warszawa
10.05       Rola i zadania konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - możliwości a rzeczywistość
                   – mgr Anna Dudek, Ząbki
10.20       Ochrona praw pacjenta a interpretowanie przepisów prawnych w praktyce - mgr Krystyna Barbara Kozłowska, Warszawa
10.40       Granice odpowiedzialności pielęgniarki w psychiatrii - mgr Bożena Kibler, Radom
11.00       Ochrona praw pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w świetle kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala
                   Psychiatrycznego - dr Emilia Rozwadowska, dr Anna Jacek
11.15        Prawa pacjenta z zaburzeniami psychicznymi – dr Anna Jacek, lic. Karolina Borowska, mgr Sławomir Porada,
                   dr Emilia Rozwadowska, Rzeszów
11.30       Dyskusja i przerwa na kawę

Sesja II. Kliniczne aspekty psychiatrii – prowadzi mgr Anna Dudek

12.15        Poziom zaburzeń poznawczych i depresyjnych u chorych po udarze mózgu - dr Edyta Guty, Ewa Żurawska, Jarosław
12.30       Pielęgniarka w roli terapeuty środowiskowego - prof. Maria Załuska. Warszawa
12.45       Zespół Leczenia Środowiskowego – mgr Małgorzata Zgiet, Ząbki
13.00      Anoreksja – choroba ciała czy duszy? - mgr Bożenia Kosińska, Radom
13.15       Pielęgniarka ds. badań naukowych i edukacji pacjenta – mgr Anna Gajda, Gdańsk
14.00      Dyskusja i przerwa na obiad

Sesja III. Kompetencje miękkie a możliwości zawodowe – prowadzi mgr Alicja Gos

15.00       Agresja w pracy personelu pielęgniarskiego oddziału psychiatrycznego - mgr Marta Kłak, dr Edyta Guty, Jarosław
15.20       Jak sobie radzić z mobbingiem w miejscu pracy ? – mgr Joanna Kosatka, Warszawa
15.40       Wypalenie zawodowe wśród pracowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej - prof. Marta Anczewska, Warszawa
16.10       Podsumowanie i zakończenie Konferencji.

Materiały konferencyjne do pobrania w formacie PDF na dole strony (kliknij strzałkę po prawej stronie dokumentu)


 
                
 
Ċ
Pspipp Ngo,
10 lis 2012, 04:31
Ċ
Pspipp Ngo,
13 paź 2014, 06:55
Comments