PSPiPP

Witamy w serwisie internetowym Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych
skupiającego pielęgniarki psychiatryczne oraz osoby zainteresowane rozwojem pielęgniarstwa w Polsce.   


V konferencja PSPiPP 

współorganizowana z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim 

została zaplanowana  w dniu 7 czerwca 2017r. w godz 8.30 -16.00

proponowane tematy dla prelegentów:

1.     innowacyjne metody rehabilitacji zaburzeń psychicznych,

2.     opieka pielęgniarska nad pacjentem uzależnionym i chorym psychicznie,

3.     odpowiedzialność zawodowa i problemy pielęgniarstwa psychiatrycznego.

temat i streszczenie prosimy przesyłać na adres: pspipp.ngo@gmail.com


Czynny udział - bezpłatny.

Konsultanci w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego - bezpłatnie.

Udział bierny dla członków PSPiPP, którzy opłacili składki za rok 2016 lub 2017 w całości (tj 60 zł/rok) - BEZPŁATNIE

pozostali uczestnicy - 60 zł, płatne w ciągu 14 dni od rejestracji.

rejestracja - już wkrótce


Obecnie zgłoszone tematy: 
 1. Nowy NPOZP i nowe wyzwania dla pielęgniarstwa psychiatrycznego - dr n. o zdr. Bożena Kosińska Radom
 2. Wirtualna rzeczywistość - nowa metoda w leczeniu i rehabilitacji traumy - mgr Małgorzata Mazur Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii WIM w Warszawie.
 3. Prewencja wykroczeń zawodowych. Aspekty Prawne i organizacyjne. - mgr Elżbieta Iwanicka Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej WOIPiP


***


8 maja 2017 r.
1 KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO
WARSZAWA -PAŁAC KULTURY I NAUKI
REJESTRACJA POD LINKIEM:

Planowany przebieg Kongresu

8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników. Powitanie kawą,herbatą 
9.00 - 11.30 Sesja plenarna
1. Powitanie
2. Zdrowie psychiczne a wartości
3. Kryzys, nadzieja, zdrowienie
4. Nowa psychiatria
5. Wprowadzenie do manifestu
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 14.30 Sesje tematyczne
1. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
2. Zdrowie psychiczne wspólna sprawa. System pomocy oczyma potrzebujących i pomagających.
3. Zdrowie psychiczne - kontekst społeczno - kulturowy
14.30 – 15.30 przerwa na lunch
15.30 – 17.00 sesje plenarne
1. Sprawozdanie i podsumowanie sesji tematycznych.
2. Wspólna dyskusja
3. Ostateczne sformułowanie manifestu, zakończenie kongresu.
17.30 Wymarsz ulicami miasta w stronę Ministerstwa Zdrowia i przekazanie manifestu.


***
04.x.2016r. 
Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego
TRANSMISJA ARCHIWALNA 

***

    IV konferencja PSPiPP 

współorganizowana z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim 

odbyła się w dniach 20-21 października 2016r.   

więcej w zakładce : NASZE KONFERENCJE

***

ZA ROK ZAPRASZAMY DO UCZESTNICZENIA W KONFERENCJI DLA PIELĘGNIAREK PSYCHIATRYCZNYCH W CZESKIEJ PRADZE


***********************************************************************

Światowa Organizacja Zdrowia Psychicznego ogłosiła następujące hasło na 2016 r:

GODNOŚĆ A ZDROWIE PSYCHICZNE:

Pierwsza pomoc psychologiczno - psychiatryczna dla wszystkich.


***********************************************************************

 

CELE I DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:
 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego,   
 • Wypowiadanie się w sprawach publicznych,
 • Integracja środowiska pielęgniarek
  i pielęgniarzy związanych z psychiatrią, 
 • Pomoc w rozwoju zawodowym i samorozwoju,          
 • Podejmowanie inicjatyw i promocja zdrowia psychicznego,
 • Reprezentowanie interesów grupy pielęgniarek
  i pielęgniarzy psychiatrycznych,
 • Dbałość o etykę zawodową pielęgniarki / pielęgniarzaSkładka członkowska wynosi 60 zł rocznie  - prosimy wpłacać na konto z dopiskiem - składka za rok ...., nazwisko i imię

UWAGA: stowarzyszenie nie pobiera składek bezpośrednio z wynagrodzenia członków! Więcej w zakładce: Członkostwo.

NR konta: PKO BP 86 1020 1042 0000 8902 0264 1553


Artykuł Prezes Anny Dudek do: "Pielęgniarstwo Zdrowie Publiczne" Wrocław -2012/pdf

Poniżej fragment artykułu nt. stowarzyszenia i jego powstania autorstwa Prezes Anny Dudek.
Cały do przeczytania na  portalu    www.nursing.com.pl

                "Chcemy podejmować działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego, mieć prawo do wypowiadania się w sprawach publicznych oraz integrować nasze „psychiatryczne pielęgniarskie” środowisko. W miarę potrzeb i możliwości chcemy pomagać naszym koleżankom i kolegom w rozwoju zawodowym.
                Niezwykle istotnym działaniem będzie również promocja zdrowia psychicznego, reprezentowanie interesów naszej grupy zawodowej i  co wyjątkowo ważne – dbałość o etykę zawodową pielęgniarek i pielęgniarzy.
                Nie chcemy, aby postrzegano nas jako pielęgniarki/pielęgniarzy, którzy są tylko nadzorcami pacjentów na oddziałach psychiatrycznych. Posiadamy naprawdę dużą wiedzę i umiejętności, chcemy być partnerami w procesie zdrowienia naszych pacjentów.
                Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać do współpracy inne Stowarzyszenia i Fundacje, które mają podobne cele. Można się tylko cieszyć, że jest grupa pielęgniarek/pielęgniarzy, która chce zrobić coś więcej dla naszego środowiska. Wielokrotnie musimy borykać się z sytuacjami, które nie mają uregulowań prawnych.
                Pielęgniarstwo psychiatryczne jest tą dziedziną, która przez lata została zepchnięta na dalszy tor wśród innych dziedzin pielęgniarskich. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się rozwiązać wiele problemów. Chcemy razem o nich rozmawiać, kształcić się, podnosić swoje zawodowe kwalifikacje, wiedzieć na bieżąco, co dzieje się w psychiatrii.
                W końcu to pielęgniarka i pielęgniarz są, na co dzień najbliżej pacjenta." 


Deklaracja członkowska i statut do pobrania w zakładce - członkostwo.
 
Podstrony (1): translations