Członkostwo Statut

 • Dlaczego warto zostać członkiem PSPiPP?
  -  Członkom PSPiPP nie zalegającym ze składkami,  oferujemy bezpłatne lub 50 % zniżki na organizowane i współorganizowane  przez nas konferencje i szkolenia.
  -  przekazujemy bez zbędnej zwłoki kierowane do naszych członków PSPiPP  zaproszenia i informacje dotyczące pielęgniarstwa psychiatrycznego, organizowanych szkoleń, warsztatów i konferencji, a także kursach i specjalizacjach w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego .

 • Statut Stowarzyszenia - do pobrania poniżej

 • Członkostwo
  Aby zostać członkiem stowarzyszania należy wypełnić stronę  deklarację członkowską - (do pobrania poniżej)
  i odesłać  na poniższy adres pocztowy lub podpisany zeskanować i wysłać na mail pspipp.ngo@gmail.com
  PSPIPP
  ul. Rychlińskiego 1
  05-091 Ząbki

 •  Osoby, które podały adres mailowy w deklaracji członkowskiej, otrzymają powiadomienie e-mailem na wskazany adres skrzynki internetowej.
 • Składający deklarację będzie członkiem PSPiPP z datą podpisania deklaracji, po przekazaniu jej mailowo na adres pspipp.ngo@gmail.com lub osobiście/pocztą na adres siedzibny PSPiPP. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

DO POBRANIA NA DOLE STRONY

 • Składki
  Na Zebraniu Założycielskim członkowie Stowarzyszenia większością głosów uchwalili składkę członkowską w wysokości  60 zł rocznie.
 • Składkę   prosimy opłacać  jednorazowo lub w dwóch ratach (2x30 zł- do 30 czerwca i 31 grudnia).

 • Numer konta: 
 • PKO BP 86 1020 1042 0000 8902 0264 1553

 • UWAGA!   W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko członków opłacających składkę oraz rok lub półrocze! np. Anna Kamińska, 1 pół.2013ABY POBRAĆ PONIŻSZE PLIKI  
PROSIMY KLIKNĄĆ  NA STRZAŁKĘ  
PO PRAWEJ STRONIE DOKUMENTU
ċ
STATUTPSPIPP.pdf
(229k)
Pspipp Ngo,
17 paź 2011, 01:29
ĉ
Pspipp Ngo,
25 cze 2018, 10:28
Comments