Członkostwo Statut

 • Dlaczego warto zostać członkiem PSPiPP?
  -  Członkom PSPiPP nie zalegającym ze składkami,  oferujemy zniżki na organizowane i współorganizowane  przez nas konferencje i szkolenia.
  -  Organizujemy również kwartalne konkursy wiedzy dla członków PSPiPP w których do wygrania są książki przydatne pielęgniarkom psychiatrycznym.
  -  Raz na kwartał wysyłamy mailem biuletyn PSPiPP.

  Najbliższa konferencja we wrześniu 2014 - 50% zniżka dla członków, którzy opłacą roczną składkę w całości - do 30 czerwca 2014r.
  Więcej informacji w "Aktualnościach"

 • Statut Stowarzyszenia - do pobrania poniżej

 • Członkostwo
  Aby zostać członkiem stowarzyszania należy wypełnić pierwszą stronę  deklaracji członkowskiej - (do pobrania poniżej)
  i odesłać  na poniższy adres pocztowy lub podpisany zeskanować i wysłać na mail pspipp.ngo@gmail.com
  Anna Dudek - Prezes PSPIPP
  ul. Rychlińskiego 1
  05-091 Ząbki

 • Powiadomienie o przyjęciu do stowarzyszenia
  Zgodnie ze statutem PSPiPP "O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego."
  Osoby, które podały adres mailowy w deklaracji członkowskiej, otrzymają powiadomienie na wskazany adres.
  W przypadku braku adresu mailowego - powiadomienie zostanie wysłane pocztą na adres wskazany do korespondencji.DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

DO POBRANIA NA DOLE STRONY

 • Składki
  Na Zebraniu Założycielskim członkowie Stowarzyszenia większością głosów uchwalili składkę członkowską w wysokości  60 zł rocznie.
 • Składkę   prosimy opłacać  jednorazowo lub w dwóch ratach (2x30 zł- do 30 czerwca i 31 grudnia).

 • Numer konta: 
 • PKO BP 86 1020 1042 0000 8902 0264 1553

 • UWAGA!   W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko członków opłacających składkę oraz rok lub półrocze! np. Anna Kamińska, 1 pół.2013

Członkowie wspierający:

Aby zostać członkiem wspierającym PSPiPP,
należy wypełnić deklarację członka WSPIERAJĄCEGO
(do pobrania na dole strony) i przesłać oryginał na nasz adres pocztą 05-091 Ząbki, ul. Rychlińskiego 1
lub skan mailem na adres  pspipp.ngo@gmail.com
ROK 2013:

 
***

ABY POBRAĆ PONIŻSZE PLIKI 

PROSIMY KLIKNĄĆ  NA STRZAŁKĘ 
PO PRAWEJ STRONIE DOKUMENTU
ċ
STATUTPSPIPP.pdf
(229k)
Pspipp Ngo,
17 paź 2011, 01:29
ĉ
Pspipp Ngo,
18 lut 2012, 07:54
ĉ
Pspipp Ngo,
15 mar 2012, 02:38
Comments