archiwum aktualności


BEZPŁATNY Kurs Doskonalący dla Terapeutów Środowiskowych w Zakresie Opieki Geriatrycznej

W kursie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione w ZLŚ posiadające wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonują obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego.
  •  lub osoby które ukończyły szkolenie z zakresu terapii środowiskowej dla kandydatów na stanowisko terapeuty środowiskowego realizowanego w oparciu o ramowy program szkolenia z zakresu terapii środowiskowej zatwierdzony przez MZ w 2010r. i posiadają aktualne zatrudnienie w opiece środowiskowej nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w sektorze ochrony zdrowia

 Kurs jest bezpłatny, ponadto uczestnicy otrzymają certyfikaty , materiały szkoleniowe, gadżety i posiłki.

Osoby zakwalifikowane będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów podróży i zakwaterowania.

 Szczegółowe informacje o kursie będzie można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.geriatria.mz.gov.pl

***

Sekcja Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Słowackiej Izby Pielęgniarek i Położnych
organizuje po raz piętnasty Międzynarodową Konferencję Pielęgniarstwa Psychiatrycznego zatytułowaną 
"Wyzwania pielęgniarstwa psychiatrycznego na rzecz wsparcia zdrowia psychicznego", która odbędzie się 21 - 22 listopada 2013 w Pezinoku na Słowacji.

***

ZAPROSZENIE DO OLSZTYNA - 10.10.13 BEZPŁATNA KONFERENCJA


Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

XIII Ogólnopolska i III im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Pielęgniarstwo – zawód z tradycjami i z przyszłością”

20 kwietnia 2013 r. Ciechanów, ul. Wojska Polskiego 51 Katedra Psychiatrii CM UJ, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
III  Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Fundacja Ośrodek Badań Medycznych

zapraszają na:

XVIII Konferencję Szkoleniowo-Naukową z cyklu: "Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych" na temat:
" Długoterminowe leczenie w chorobach afektywnych"

Zakopane: 22-23 luty 2013

    


W dniach 6-7.09.2012r. w Popradzie
na XIV. konferencji pielęgniarek pracujących na psychiatrii w Słowacji, spotkali się przedstawiciele organizacji pielęgniarek psychiatrycznych z 4 państw Grupy Wyszehradzkiej.
Różnorodna tematyka spotkania dotyczyła problemów w opiece nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, pacjentami agresywnymi, w katatonii, z chorobą Alzheimera, uzależnionymi, komunikacji i współpracy z pacjentem i jego rodziną oraz spraw związanych z norami zatrudnienia, jakości i wynagradzania pielęgniarek pracujących na psychiatrii.
Od lewej: CZ - Jan, H - Tunyi, T., SK - Hrindova, T., CZ - Petr, T. PL - Kamińska, A., H - Molnarova, J.,
PL - Zgiet, M., SK - Dubovcova, M.
 Poprad - Slovakia.
Spotkanie zaowocowało wymianą doświadczeń i kontaktów.
Ze strony Węgierskiej obecna była T. Tunyi, która przekazała obecnym przedstawicielom Czech, Polski, Słowacki i Węgier  zaproszenie na II Międzynarodową Konferencję Pielęgniarek Psychiatrycznych państw Grupy Wyszehradzkiej w dn 18-20.10.2012 w Budapeszcie.
II Międzynarodowa Konferencja
Pielęgniarek Psychiatrycznych Państw Grupy Wyszehradzkiej

Miejsce konferencji:

Bolgár Kultúra Háza, Budapeszt IX. ker. Vágóhíd u. 62. Węgry

Główne tematy Konferencji:

1.      Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

2.    Osobowości pielęgniarstwa psychiatrycznego
       w poszczególnych państwach

3.      Rehabilitacja w psychiatrii

4.      Prezentacja alternatywnych metod terapii

5.      Przepisy prawne, jakość i ekonomika w psychiatrii

6.      Problemy psychiatrii sądowej w opiece pielęgniarskiej

7.      Komunikacja w pielęgniarstwie psychiatrycznym

8.      Psychiatria w opiece społecznej

 Inne informacje można uzyskać, pisząc na adres: moljul.moljul@gmail.com


Z radością oczekujemy krajowych i zagranicznych uczestników! Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne!

Komitet Organizacyjny

Wstęp

Od roku 1992 cyklicznie na początku października cały świat koncentruje się na Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego. Został on ogłoszony przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (WFMH) w roku 1991. Jego celem jest wzrost wiedzy społeczności o problemach z wiązanych z chorobami i zaburzeniami psychicznymi. Kampania skoncentrowana jest na zwiększenie aktywnego udziału osób z zaburzeniami psychicznymi w życiu społecznym i zawodowym oraz na zmniejszenie/likwidację stygmatyzacji. Celem Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest zwiększenie świadomości społecznej nt. zdrowia psychicznego. Zdrowie psychiczne jest priorytetem, deklarowanym przez Unię Europejską łącznie z holistycznym pojmowaniem zdrowia jako takiego.

 Charakterystyka konferencji, efekty międzynarodowej współpracy:

Konferencja naukowa pielęgniarstwa psychiatrycznego może przynieść efekty wszystkim uczestnikom, w sensie wymiany doświadczeń i wzajemnego ubogacenia się wiedzą, wynikającą z różnych typów doświadczeń. Innymi celami Zjazdu jest prezentacja wyników badań praktyki pielęgniarskiej, porównanie krajowych i europejskich warunków w opiece psychiatrycznej, eliminacja uprzedzeń i przesądów. W krajach członkowskich Grupy Wyszehradzkiej pielęgniarki już poświęcały tym zagadnieniom wiele czasu, jednak istnieje potrzeba prowadzenia dalszych prac z powodu ciągłej aktualności tych problemów. Dlatego w tym roku gospodarzem prestiżowego Kongresu Pielęgniarstwa Psychiatrycznego będą Węgry.5 - lecie Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego
Konferencje
"Pielęgniarstwo - mój zawód, moja odpowiedzialność."
Szczecin,  Poznań, Łódź, Warszawa, Radom
16 - 20.04.2012r.
WIĘCEJ NA STRONIE >  http://www.frpp.org.pl/
Zdjęcie po prawej Ania Dudek Prezes PSPiPP - o zagrożeniach w pracy pielęgniarki psychiatrycznej
Zdjęcie po lewej: Organizatorzy -FRPP (od lewej: Bożena Kosińska, Wojciech Nyklewicz, Katarzyna Trzpiel, Jolanta Czerniak)


***

Artykuł
Kształcenie pielęgniarek:  rozmowa niedokończona  Autor:  Maciej  Krajewski

Fragment:
Promocja pielęgniarstwa jako zawodu oraz upowszechnianie nowych form kształcenia dla pielęgniarek i położnych jest dzisiaj działaniem ze wszech miar potrzebnym i cennym - pisze Maciej Krajewski, pielęgniarz oddziałowy w Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. - W działalność taką wpisuje się niewątpliwie cykl audycji Programu I Polskiego Radia poświęcony promocji studiów pomostowych w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia sfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.Poznajmy swoje prawa: o ochronie pielęgniarki (funkcjonariusza publicznego) - okiem Mariusza Mielcarka
 http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/3949

***
O tym, że jako przedstawiciele organizacji pozarządowych i specjaliści w swoich dziedzinach, powinniśmy wypowiadać się w sprawach publicznych a szczególnie nie lekceważyć ustawowego przywileju konsultowania aktów prawa.
http://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/3950

***

www.eneuropsychiatria.pl
Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dotyczące prewencji samobójstw

Fragment:
Samobójstwa są globalnym problemem zdrowotnym - szacuje się, iż co roku w Europie samobójstw dokonuje 150,000 osób. Aktualnie w środowiskach naukowych toczą się dyskusje nad możliwościami jak najwcześniejszej interwencji mającej na celu pomoc pacjentom z grupy ryzyka oraz zapobieganiu próbom samobójczym.
Comments