Archiwum Aktualności


Światowa Organizacja Zdrowia Psychicznego 
ogłosiła następujące hasło na 2016 r:

GODNOŚĆ A ZDROWIE PSYCHICZNE:

Pierwsza pomoc psychologiczno - psychiatryczna dla wszystkich.


***

Szanowni  Państwo

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych informujemy, że od października 2014 r. uzyskają Państwo bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny.

Między innymi z psychiatrii:NOWY.KONSULTANT   KRAJOWY  

w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego:


Dr hab. n. hum. Ewa Wilczek-Rużyczka
Instytut Pielęgniarstwa Collegium Medicum UJ
31-501 Kraków, ul. Kopernika 25
tel. 12/421 41 60; 12/431 27 08
fax. 12/429 48 72
e-mail: ewaroz0@poczta.onet.pl.


Ewa Wilczek -Rużyczka jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ostatnich latach aktywnie uczestniczyła m.in. w czynnościach przygotowania egzaminów państwowych w kształceniu podyplomowym oraz prowadzenia zajęć w ramach szkoleń specjalizacyjnych pielęgniarek. Jest autorem/współautorem wielu monografii i podręczników oraz publikacji naukowych, w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, w tym autorem m.in. programu kształcenia studentów w ww. dziedzinie.
Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.


SERDECZNIE GRATULUJEMY NOMINACJI!!!


  Ogólnopolska Konferencja

"Pielęgniarstwo psychiatryczne
- integracja i rozwój" 


  28 września 2012r.

Program: w zakładce Konferencja  • 29 września 2011
  w Oddziale Dziennym

  Wojewódzkiego Szpitala
  dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Drewnica w Ząbkach odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia
  Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych.
  Udział w spotkaniu wzięło 45 Pań i Panów z całej Polski.
  Koleżanka Anna Dudek przedstawiła nam cele spotkania.

  Zebranie odbyło się według następującego porządku obrad:
  1. Przedstawienie celu zebrania
   - Anna Dudek - Przełożona Pielęgniarek
   Szpitala Drewnica w Ząbkach
  2. Ustalenie sposobu głosowania 
  3. Wybór przewodniczącej zebrania (Anna Kamińska)
   i protokolantki (Małgorzata Zgiet)
  4. Podjęcie uchwały (nr 1) o założeniu
   Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i
   Pielęgniarzy Psychiatrycznych,
  5. Zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja,
   przyjęcie poprawek i przyjęcie statutu (uchwała nr 2),
  6. Zgłoszenie kandydatów i wybór Komitetu Założycielskiego (uchwała nr 3) w głosowaniu jawnym,
  7.  Wybór władz Stowarzyszenia Zarządu (uchwała nr 4)
  8. Wybranie Komisji Rewizyjnej – organu
   nadzorczego (uchwała nr 5)
  9. Dyskusja i Uchwała (nr 6) o wysokości
   składek członkowskich
  10. Wolne wnioski
  11. Zebranie Komisji Rewizyjnej w celu ukonstytuowania
  12. Zebranie Zarządu w celu ukonstytuowania 

  Za chwilę rozpoczniemy zebranie

  Przerwa na małą kawę i ciasteczko :)
  Zawieramy nowe znajomości
  ***
  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na zebranie założycielskie - tym, którzy przebyli wiele kilometrów i tym, którzy przygotowali poczęstunek na przyjęcie uczestników.
   

  Czym jest psychiatria środowiskowa?

  Poniżej filmy Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego pozwalające na pozyskanie informacji o leczeniu świadczonym przez terapeutów ZLŚ, o tym jak można z takiej pomocy skorzystać, z kim można się spotkać w ZLŚ, kim jest terapeuta środowiskowy, jak wygląda proces zdrowienia i wiele innych informacji.

  Odcinek 1 - https://www.youtube.com/watch?v=fofXaQ5CMuo

  Odcinek 2 - https://www.youtube.com/watch?v=NKj1Qlh3p6w

  ----------------------------------------------------

  Słowacka Izba Pielęgniarek i Położnych Sekcja Pielęgniarek Psychiatrycznych

  Regionalna Izba Pielęgniarek i Położnych Koszyce I i II

  Słowackie Towarzystwo Lekarskie

  Oddział Psychiatryczny Szpitala Uniwersyteckiego im. L. Pasteura w Koszycach

  serdecznie zapraszają na

   I MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE 

  SPECJALISTÓW ZATRUDNIONYCH W PSYCHIATRII

   „Opieka nad pacjentem psychiatrycznym 

  w XXI wieku“

  8 – 9 października 2015 w KOSZYCACH

  opłata organizacyjna dla uczestników z zagranicy 35 euro - może być płatne na miejscu

  OPŁATA ORGANIZACYJNA ZAWIERA  Wynajem pomieszczeń, materiały konferencyjne, obsługę techniczną konferencji, zrecenzowaną książkę pokonferencyjną z ISBN.

  noclegi we własnym zakresie i dodatkowo:
  (kliknij aby powiększyć)
  ***
  Sekcja pielęgniarek psychiatrycznych
  przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
  zaprasza na spotkania sekcji psychiatrycznej w drugie środy miesiąca.
  Najbliższe spotkanie odbędzie się o godz. 15.30  10 czerwca 2015r.
  w siedzibie WOIPIP Nowy Świat 63

  ***
  UNIWERSYTET
  ZDROWIA KOBIETY ZAPRASZA

  na

  Warsztaty edukacyjne
  dla pielęgniarek i pielęgniarzy psychiatrycznych

  "Jak skuteczniej porozumiewać się z pacjentem ?"


  więcej informacji i rejestracja:

  http://www.uniwersytetzdrowiakobiety.pl/psychiatria/index.htm


  ***
  ***
  Ankieta - Poczucie bezpieczeństwa pielęgniarek pracujących
  z chorymi psychicznie
  link  - kliknij TU

  ***

  Nagrody książkowe w
  V - wakacyjnym quizie  wiedzy dla członków PSPiPP otrzymuje Pan/i .... dowiemy się już 13.09.14
  Serdecznie gratulujemy!
  Wszystkim, którzy wzięli udział 
  w teście - dziękujemy :)
  Jednocześnie przypominamy wszystkim chcącym wziąć udział w następnej turze naszego konkursu o uregulowaniu zaległych składek. Osoby chcące dołączyć do grona członków prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie skanu mailem lub oryginału na adres siedziby.
  Bardzo prosimy o dodawanie w tytule przelewu za jaki okres jest wpłacana składka członkowska.


  Certyfikat Specjalisty Terapii Środowiskowej
  Certyfikat Terapeuty Środowiskowego

  w związku z nadsyłanymi do nas zapytaniami, informujemy iż PSPiPP nie uczestniczy w przyznawaniu w/w certyfikatów.
  Więcej informacji na stronie Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego:  http://psych.edu.pl
   INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH

   PIELĘGNIARSTWO : 
  http://isap.sejm.gov.pl/

  Podstrony (1): archiwum aktualności
  ĉ
  Pspipp Ngo,
  23 lip 2014, 13:23
  ĉ
  Pspipp Ngo,
  23 lip 2014, 13:23
  ĉ
  Pspipp Ngo,
  12 wrz 2012, 12:35
  Comments