PSPiPP

Witamy w serwisie internetowym Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych
skupiającego pielęgniarki psychiatryczne oraz osoby zainteresowane rozwojem pielęgniarstwa w Polsce.   
***

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Od 1 lipca 2018 r. rusza pilotaż nowej formuły opieki psychiatrycznej pod nazwą Centrum Zdrowia Psychicznego, których będzie (na razie) 29.

Jest to niewątpliwie potrzebne rozwiązanie zmierzające do zapewnienie kompleksowej, komplementarnej opieki nad osobami mającymi problemy ze zdrowiem psychicznym. Jest to również ogromna zmiana organizacyjna. Mając na uwadze te szybkie zmiany oraz coraz wyższe kwalifikacje i szersze kompetencja nas pielęgniarek, Stowarzyszenie prosi o wszelkie informacje (drogą mailową, telefoniczną lub tradycyjną) o pozycji pielęgniarki w nowej organizacji, ewentualnych problemach, czy sukcesach. Poinformujmy się nawzajem czy nasze przygotowanie teoretyczne dobrze wkomponowane jest w praktyczne rozwiązania.

Niewątpliwie wszelkie sugestie będziemy rozważać na szerszym forum by uzyskać możliwość pracy w pełni satysfakcjonującej.

Pozdrawiam w imieniu Zarządu 

Bożena Kosińska

Prezes PSPiPP

 ***
"Pielęgniarstwo psychiatryczne - w teorii i w praktyce"
11.10.2018
VI ogólnopolska konferencja naukowo - szkoleniowa PSPiPP
11.10.2018 Mazowieckie Szpital Wojewódzki Drewnica w Ząbkach
koło Warszawy


***

Pielęgniarstwo psychiatryczne. Między ideą a codziennością.

Organizator

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii,  Fundacja Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii Przejście 

 

Data i miejsce konferencji: 18.05.2018 roku,  Sala Wykładowa Kliniki Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ulica Sobieskiego 9, Warszawa

 

Program konferencji

 

9.00 - 9.15              Powitanie i otwarcie konferencji: prof. dr hab. n. med Tomasz Wolańczyk, dr hab. n. med. Barbara Remberk

9.15 – 9.50             Dr n. zdr. Bożena Kosińska Pielęgniarka: wolny zawód czy bezwolny wykonawca?

9.50 – 10.00           Dyskusja: prowadzenie dr hab. n. med. Barbara Remberk

10.00 – 11.00         Doświadczenia własne

A. 10.00 – 10.15     Mgr Magdalena Urbańczyk, mgr Agnieszka Czechowska 

                              Pielęgniarka, lekarz i psycholog w jednym zespole. Budowanie współpracy na rzecz pacjenta.

B. 10.15 – 10.30     Mgr Monika Twardowska, mgr Monika Retke Program leczenia zaburzeń odżywiania - rola pielęgniarki.

C. 10.30 – 10.45     Mgr Anna Kamińska Rola pielęgniarki w Zespole Leczenia Środowiskowego.

D. 10.45 – 11.00     Wykład firmy Nestle Problem niedożywienia w wybranych jednostkach chorobowych.

11.00–11.15           Dyskusja: prowadzenie dr n. med. Lidia Popek

11.15 – 11.30         Przerwa kawowa

11.30 – 13.00         Warsztaty i seminarium – sesje równoległe

A.       Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia - resuscytacja krążeniowo-oddechowa – warsztat - dr n. med. Grzegorz Michalak z zespołem

B.       Jak postępować z zachowaniami agresywnymi pacjentów – warsztat - dr n. hum. Jakub Lickiewicz 

C.       Wypalenie zawodowe – seminarium - dr n. med. Agnieszka Kałwa

13.00 – 13.15         Przerwa kawowa

13.15 – 13.50         Prof . dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz– Środowiskowy model opieki psychiatrycznej – możliwości i ograniczenia.

13.50 – 14.00         Dyskusja – prowadzenie dr hab. n. med. Barbara Remberk

14.00 – 14.35         Dr n. med. Anna Mosiołek - Profilaktyka zachowań samobójczych w leczeniu psychiatrycznym.

14.35 – 14.45         Dyskusja – prowadzenie prof . dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz

14.45 – 15.00         Zakończenie konferencji: prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz, dr hab. n. med. Barbara Remberk


Komitet Naukowy: Dr hab. n. med. Barbara Remberk, Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk, Dr n. med. Anna Mosiołek, Dr n. zdr. Bożena Kosińska, Dr n. med. Lidia Popek, Dr n. med. Agnieszka Kałwa, Dr n. med. Grzegorz Michalak, Dr n. hum. Jakub Lickiewicz, Lek med. Joanna Brągoszewska, Mgr Monika Twardowska, Mgr Monika Retke


Rejestracja

Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail pielegniarstwo@ipin.edu.pl. Prosimy o wnoszenie opłaty konferencyjnej przelewem na konto nr 60 1090 1883 0000 0001 2027 5415 i dołączenie kopii potwierdzenia wpłaty do zgłoszenia mailowego. Można też zarejestrować się osobiście w sekretariacie Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 13.30. Równocześnie ze zgłoszeniem na konferencję prosimy o dokonanie wyboru jednego z warsztatów. W razie wyczerpania się puli miejsc na warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna do dnia 11.05.2018 roku wynosi 20 PLN.

Po 11.05.2018 roku opłata konferencyjna wynosi 30 PLN. Istnieje możliwość rejestracji i wniesienia opłaty w dniu konferencji.

 

Kontakt

Sekretariat Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, Warszawa;  telefon 22 45 82 631, e-mail pielegniarstwo@ipin.edu.pl.

 

CELE I DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:
 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego,   
 • Wypowiadanie się w sprawach publicznych,
 • Integracja środowiska pielęgniarek
  i pielęgniarzy związanych z psychiatrią, 
 • Pomoc w rozwoju zawodowym i samorozwoju,          
 • Podejmowanie inicjatyw i promocja zdrowia psychicznego,
 • Reprezentowanie interesów grupy pielęgniarek
  i pielęgniarzy psychiatrycznych,
 • Dbałość o etykę zawodową pielęgniarki / pielęgniarzaSkładka członkowska wynosi 60 zł rocznie  - prosimy wpłacać na konto z dopiskiem - składka za rok ...., nazwisko i imię

UWAGA: stowarzyszenie nie pobiera składek bezpośrednio z wynagrodzenia członków! Więcej w zakładce: Członkostwo.

NR konta: PKO BP 86 1020 1042 0000 8902 0264 1553


Artykuł Prezes Anny Dudek do: "Pielęgniarstwo Zdrowie Publiczne" Wrocław -2012/pdf

Poniżej fragment artykułu nt. stowarzyszenia i jego powstania autorstwa Prezes Anny Dudek.
Cały do przeczytania na  portalu    www.nursing.com.pl

                "Chcemy podejmować działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego, mieć prawo do wypowiadania się w sprawach publicznych oraz integrować nasze „psychiatryczne pielęgniarskie” środowisko. W miarę potrzeb i możliwości chcemy pomagać naszym koleżankom i kolegom w rozwoju zawodowym.
                Niezwykle istotnym działaniem będzie również promocja zdrowia psychicznego, reprezentowanie interesów naszej grupy zawodowej i  co wyjątkowo ważne – dbałość o etykę zawodową pielęgniarek i pielęgniarzy.
                Nie chcemy, aby postrzegano nas jako pielęgniarki/pielęgniarzy, którzy są tylko nadzorcami pacjentów na oddziałach psychiatrycznych. Posiadamy naprawdę dużą wiedzę i umiejętności, chcemy być partnerami w procesie zdrowienia naszych pacjentów.
                Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać do współpracy inne Stowarzyszenia i Fundacje, które mają podobne cele. Można się tylko cieszyć, że jest grupa pielęgniarek/pielęgniarzy, która chce zrobić coś więcej dla naszego środowiska. Wielokrotnie musimy borykać się z sytuacjami, które nie mają uregulowań prawnych.
                Pielęgniarstwo psychiatryczne jest tą dziedziną, która przez lata została zepchnięta na dalszy tor wśród innych dziedzin pielęgniarskich. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się rozwiązać wiele problemów. Chcemy razem o nich rozmawiać, kształcić się, podnosić swoje zawodowe kwalifikacje, wiedzieć na bieżąco, co dzieje się w psychiatrii.
                W końcu to pielęgniarka i pielęgniarz są, na co dzień najbliżej pacjenta." 


Deklaracja członkowska i statut do pobrania w zakładce - członkostwo.
 
Podstrony (1): translations