PSPiPP

Witamy w serwisie internetowym Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych
skupiającego pielęgniarki psychiatryczne oraz osoby zainteresowane rozwojem pielęgniarstwa w Polsce.   
***
04.x.2016r. 
Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego
TRANSMISJA ARCHIWALNA 

***

                                                          


IV konferencja PSPiPP współorganizowana z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim

odbędzie się w dniach 20-21 października 2016r.   od godz. 9.30 do 15.00

w Warszawie  Pl. Bankowy 3/5    sala 259 - II piętro

Udział w dwóch dniach: 80 zł, w jednym dniu: 50 zł, Zniżka 50% - dla członków z uregulowanymi na bieżąco składkami.

NR KONTA:PKO BP 86 1020 1042 0000 8902 0264 1553

zapewniamy catering kawowy i obiad, nie zapewniamy noclegów.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:  https://docs.google.com


Program konferencji:

czwartek:

8.00- 9.30 - rejestracja uczestników

9.30 - powitanie Elżbieta Nawrocka - Dyrektor Wydziału Zdrowia,  
                                    Anna Dudek, Prezes PSPiPP,  Mazowiecki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie piel. psychiatrycznego

10.00 - Kryzys w zdrowiu psychicznym i duchowym - prof. nadzw. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka, Konsultant Krajowy w dziedzinie  pielęgniarstwa psychiatrycznego, lider GB  
- Przymus bezpośredni w praktyce pediatrycznej  mgr Bożena Ścięglińska - Naczelna Pielęgniarka Samodzielny Publiczny  Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
- Niewidoczne rany - zaburzenia po stresie traumatycznym występujące u żołnierzy powracających z misji.Opieka pielęgniarska - mgr piel. Ewa Bogusławska - Ziółkowska, Klinika Psychiatrii,         Stresu Bojowego i Psychotraumatologii  WIM w Warszawie
- Przymus bezpośredni w praktyce psychiatrycznej - dr n.o zdr. Bożena Kosińska Radom 
12 -13.00 przerwa obiadowa
- Aspekty prawne ochrony zdrowia w Polsce mgr Małgorzata Zgiet, piel. koordynująca ZLŚ MCP Drewnica
- Oddziaływania psychospołeczne w profilaktyce samobójstw - Tytus Koweszko psycholog Klinika Psychiatryczna WNoZ WUM
Dobre Praktyki w WZLP Olsztyn - mgr piel. Elżbieta Choroszucha, mgr piel. Jolanta Ewertowska WZLP Olsztyn,  
- Projekt "Dla Zdrowia Psychicznego - 2016" - mgr Anna Kamińska ZLŚ MCP Drewnica Ząbki
15.00 zakończenie

piątek:
8.00 - 9.30 - rejestracja uczestników
 - Grupa Balinta jako wystarczająco dobra forma superwizyjna dla zespołów interdyscyplinarnych - Katarzyna Lech lider GB, psychoterapeuta, lekarz, specjalista terapii środowiskowej 
- Po co nam Kongres Zdrowia Psychicznego?- dr Joanna Krzyżanowska - Zbucka,  IPIN Warszawa
- Zastosowanie EEG Biofeedback w rehabilitacji psychiatrycznej  dr n.med. Renata Markiewicz WNoZ UM Lublin
 -Zachowania agresywne i niebezpieczne pacjenta psychiatrycznego - poprawa bezpieczeństwa w oddziale - mgr Grażyna Kacprzak, mgr Łukasz Boniecki Klinika Psychitryczna WNoZ WUM
               Komunikacja bezprzewodwa LRS - Dawid Konicz
 -Rola otwartego dialogu w pracy zespołu leczenia srodowiskowego - Krystyna Górna UM Poznań
10.00- 11.30 - warsztaty Grup Balinta:  1 grupa: Katarzyna Lech 
12-13.30 -  2 grupa: Ewa Wilczek-Rużyczka; 
 13.30 zakończenie 
Wydarzenie zostało wpisane w "Miesiąc zdrowia psychicznego" w Warszawie***********************************************************************

Światowa Organizacja Zdrowia Psychicznego ogłosiła następujące hasło na 2016 r:

GODNOŚĆ A ZDROWIE PSYCHICZNE:

Pierwsza pomoc psychologiczno - psychiatryczna dla wszystkich.


***********************************************************************

 

CELE I DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:
 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego,   
 • Wypowiadanie się w sprawach publicznych,
 • Integracja środowiska pielęgniarek
  i pielęgniarzy związanych z psychiatrią, 
 • Pomoc w rozwoju zawodowym i samorozwoju,          
 • Podejmowanie inicjatyw i promocja zdrowia psychicznego,
 • Reprezentowanie interesów grupy pielęgniarek
  i pielęgniarzy psychiatrycznych,
 • Dbałość o etykę zawodową pielęgniarki / pielęgniarzaSkładka członkowska wynosi 60 zł rocznie  - prosimy wpłacać na konto z dopiskiem - składka za rok ...., nazwisko i imię

UWAGA: stowarzyszenie nie pobiera składek bezpośrednio z wynagrodzenia członków! Więcej w zakładce: Członkostwo.

NR konta: PKO BP 86 1020 1042 0000 8902 0264 1553


Artykuł Prezes Anny Dudek do: "Pielęgniarstwo Zdrowie Publiczne" Wrocław -2012/pdf

Poniżej fragment artykułu nt. stowarzyszenia i jego powstania autorstwa Prezes Anny Dudek.
Cały do przeczytania na  portalu    www.nursing.com.pl

                "Chcemy podejmować działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego, mieć prawo do wypowiadania się w sprawach publicznych oraz integrować nasze „psychiatryczne pielęgniarskie” środowisko. W miarę potrzeb i możliwości chcemy pomagać naszym koleżankom i kolegom w rozwoju zawodowym.
                Niezwykle istotnym działaniem będzie również promocja zdrowia psychicznego, reprezentowanie interesów naszej grupy zawodowej i  co wyjątkowo ważne – dbałość o etykę zawodową pielęgniarek i pielęgniarzy.
                Nie chcemy, aby postrzegano nas jako pielęgniarki/pielęgniarzy, którzy są tylko nadzorcami pacjentów na oddziałach psychiatrycznych. Posiadamy naprawdę dużą wiedzę i umiejętności, chcemy być partnerami w procesie zdrowienia naszych pacjentów.
                Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać do współpracy inne Stowarzyszenia i Fundacje, które mają podobne cele. Można się tylko cieszyć, że jest grupa pielęgniarek/pielęgniarzy, która chce zrobić coś więcej dla naszego środowiska. Wielokrotnie musimy borykać się z sytuacjami, które nie mają uregulowań prawnych.
                Pielęgniarstwo psychiatryczne jest tą dziedziną, która przez lata została zepchnięta na dalszy tor wśród innych dziedzin pielęgniarskich. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się rozwiązać wiele problemów. Chcemy razem o nich rozmawiać, kształcić się, podnosić swoje zawodowe kwalifikacje, wiedzieć na bieżąco, co dzieje się w psychiatrii.
                W końcu to pielęgniarka i pielęgniarz są, na co dzień najbliżej pacjenta." 


Deklaracja członkowska i statut do pobrania w zakładce - członkostwo.
 
Podstrony (1): translations