PSPiPP

Witamy w serwisie internetowym Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych
skupiającego pielęgniarki psychiatryczne oraz osoby zainteresowane rozwojem pielęgniarstwa w Polsce.   
***

  

****


"Pielęgniarstwo psychiatryczne - w teorii i w praktyce"

VI ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa PSPiPP

11.10.2018r. w MSW Drewnica w Ząbkach

 RELACJA FUNDACJI ZACZYN Z NASZEJ KONFERENCJI  KLIKNIJ TU

 udział bezpłatny dla naszych członków, konsultantów i udziału czynnego

 • udział bierny 80 zł - obejmuje materiały konferencyjne, certyfikat, przerwę kawową i lunch
 • dla studentów do 26 roku życia - opłata 40zł
 • liczba miejsc ograniczona -  ok. 100, decyduje kolejność zgłoszeń

        W programie:

 • Przywitanie gości  - Roman Robert Jędrzejczak – Prezes Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o, Anna Kamińska wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych, Anna Dudek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • Wyzwania wielokulturowości w opiece medycznej w Polsce  - mgr Anna Kamińska, ZLŚ MSW Drewnica Ząbki
 • Pacjent psychiatryczny Domu Opieki - mgr Anna Smoszna, zca dyr ds pielęgniarstwa Dom Lekarza Seniora, Warszawa
 • Działalność Ambulatorium dla Imigrantów LVR Klinik Viersen, Niemcy
 • Samookaleczenia wśród młodzieży - istota i przyczyny - dr. n.med. Agnieszka Bukowska, lic. piel. Dorota Gołębiewska, Ciechanów
 • Wiedza i postawa społeczności powiatu ciechanowskiego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi - dr. n. med. Agnieszka Bukowska, lic. piel. Magdalena Bielec, Ciechanów
 • Empatia pielęgniarek w opiece nad pacjentem z demencją - dr. n. hum. Małgorzata Marcysiak, Ciechanów
 • Sytuacja demograficzna i wypalenie zawodowe personelu pielęgniarskiego zatrudnionego na wybranych oddziałach psychiatrycznych na terenie województwa mazowieckiego mgr Aleksandra Łopatkiewicz Warszawa WUM
 • Doradca do spraw zdrowienia i wsparcia - Katarzyna Krzykowska - Doradca , MSW Drewnica Ząbki
 • Warsztaty - mgr psychologii Miłosz Marcysiak temat: Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi i jej bliskimi (grupa 15 osób 90 minut) 
 • Warsztaty - "Zrozumieć starość" - warsztaty z wykorzystaniem kombinezonu geriatrycznego odbędą się w ramach kampanii „Zrozumieć Starość” prowadzonej przez Fundację Zaczyn i Promedica24    
  ( w grupach 3 osobowych po ok. 30 minut) od godz 9.30, 10.00, 10.30. 11.00, 11.30, 12.00 ... 13.30, 14.00, 14.30

***

Młodzi ludzie i zdrowie psychiczne w zmienionym świecie - hasło na Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2018 - WHO.

Dojrzewanie i wczesne lata dorosłości to czas życia, kiedy następuje wiele zmian, na przykład zmiana szkoły, opuszczenie domu i rozpoczęcie studiów lub nowej pracy. Dla wielu są to ekscytujące czasy. Mogą to być jednak czasy stresu i lęku. W niektórych przypadkach, jeśli nie są rozpoznawane i zarządzane, uczucia te mogą prowadzić do choroby psychicznej. Rosnące wykorzystanie technologii internetowych, przynosząc niewątpliwe korzyści, może również przynieść dodatkowe obciążenia, ponieważ zwiększa się łączność z sieciami wirtualnymi o każdej porze dnia i nocy. Wiele nastolatków mieszka również na obszarach dotkniętych katastrofami humanitarnymi, takimi jak konflikty, klęski żywiołowe i epidemie. Młodzi ludzie żyjący w takich sytuacjach są szczególnie narażeni na problemy psychiczne i choroby.
Połowa wszystkich chorób psychicznych rozpoczyna się w wieku 14 lat

Połowa wszystkich chorób psychicznych rozpoczyna się w wieku 14 lat, ale większość przypadków pozostaje niewykryta i nieleczona. Pod względem ciężaru choroby wśród nastolatków depresja jest trzecią z głównych przyczyn. Samobójstwo jest drugą najczęstszą przyczyną śmierci wśród 15-29 latków. Szkodliwe spożywanie alkoholu i nielegalnych narkotyków wśród nastolatków jest poważnym problemem w wielu krajach i może prowadzić do ryzykownych zachowań, takich jak niebezpieczny seks lub niebezpieczna jazda. Zaburzone są również zaburzenia odżywiania.

Rosnące uznanie znaczenia budowania odporności psychicznej

Na szczęście coraz bardziej docenia się znaczenie pomagania młodym ludziom w budowaniu odporności psychicznej już od najmłodszych lat, aby sprostać wyzwaniom dzisiejszego świata. Coraz więcej osób twierdzi, że promowanie i ochrona zdrowia w okresie dorastania przynosi korzyści nie tylko zdrowiu nastolatków, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej, ale także gospodarce i społeczeństwu, a zdrowi młodzi dorośli mogą wnieść większy wkład w siłę roboczą, rodziny i społeczności oraz całe społeczeństwo.

Zapobieganie zaczyna się od lepszego zrozumienia

Wiele można zrobić, aby pomóc w budowaniu odporności psychicznej od najmłodszych lat, aby pomóc w zapobieganiu cierpieniu psychicznemu i chorobie wśród młodzieży i młodych dorosłych oraz w radzeniu sobie i wyleczeniu z choroby psychicznej. Zapobieganie zaczyna się od świadomości i zrozumienia wczesnych objawów ostrzegawczych i symptomów choroby psychicznej. Rodzice i nauczyciele mogą pomóc w budowaniu umiejętności życiowych dzieci i młodzieży, aby pomóc im radzić sobie z codziennymi wyzwaniami w domu i szkole. Wsparcie psychospołeczne może być udzielane w szkołach i innych środowiskach, a szkolenia dla pracowników służby zdrowia, umożliwiające im wykrywanie zaburzeń zdrowia psychicznego i zarządzanie nimi, mogą być wprowadzane, ulepszane lub rozszerzane.

Niezbędne są inwestycje rządów i zaangażowanie sektorów społecznego, zdrowia i edukacji w kompleksowe, zintegrowane, oparte na dowodach programy na rzecz zdrowia psychicznego młodych ludzi. Inwestycja ta powinna być powiązana z programami mającymi na celu uświadomienie młodzieży i młodym ludziom sposobów dbania o ich zdrowie psychiczne oraz pomoc rówieśnikom, rodzicom i nauczycielom w zrozumieniu, jak wspierać swoich przyjaciół, dzieci i studentów. To jest główny temat tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

***

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Od 1 lipca 2018 r. rusza pilotaż nowej formuły opieki psychiatrycznej pod nazwą Centrum Zdrowia Psychicznego, których będzie (na razie) 29.

Jest to niewątpliwie potrzebne rozwiązanie zmierzające do zapewnienie kompleksowej, komplementarnej opieki nad osobami mającymi problemy ze zdrowiem psychicznym. Jest to również ogromna zmiana organizacyjna. Mając na uwadze te szybkie zmiany oraz coraz wyższe kwalifikacje i szersze kompetencja nas pielęgniarek, Stowarzyszenie prosi o wszelkie informacje (drogą mailową, telefoniczną lub tradycyjną) o pozycji pielęgniarki w nowej organizacji, ewentualnych problemach, czy sukcesach. Poinformujmy się nawzajem czy nasze przygotowanie teoretyczne dobrze wkomponowane jest w praktyczne rozwiązania.

Niewątpliwie wszelkie sugestie będziemy rozważać na szerszym forum by uzyskać możliwość pracy w pełni satysfakcjonującej.

Pozdrawiam w imieniu Zarządu 

Bożena Kosińska

Prezes PSPiPP

 ***
"Pielęgniarstwo psychiatryczne - w teorii i w praktyce"
11.10.2018
VI ogólnopolska konferencja naukowo - szkoleniowa PSPiPP
11.10.2018 Mazowieckie Szpital Wojewódzki Drewnica w Ząbkach
koło Warszawy


***

Pielęgniarstwo psychiatryczne. Między ideą a codziennością.

Organizator

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii,  Fundacja Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii Przejście 

 

Data i miejsce konferencji: 18.05.2018 roku,  Sala Wykładowa Kliniki Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ulica Sobieskiego 9, Warszawa

 

Program konferencji

 

9.00 - 9.15              Powitanie i otwarcie konferencji: prof. dr hab. n. med Tomasz Wolańczyk, dr hab. n. med. Barbara Remberk

9.15 – 9.50             Dr n. zdr. Bożena Kosińska Pielęgniarka: wolny zawód czy bezwolny wykonawca?

9.50 – 10.00           Dyskusja: prowadzenie dr hab. n. med. Barbara Remberk

10.00 – 11.00         Doświadczenia własne

A. 10.00 – 10.15     Mgr Magdalena Urbańczyk, mgr Agnieszka Czechowska 

                              Pielęgniarka, lekarz i psycholog w jednym zespole. Budowanie współpracy na rzecz pacjenta.

B. 10.15 – 10.30     Mgr Monika Twardowska, mgr Monika Retke Program leczenia zaburzeń odżywiania - rola pielęgniarki.

C. 10.30 – 10.45     Mgr Anna Kamińska Rola pielęgniarki w Zespole Leczenia Środowiskowego.

D. 10.45 – 11.00     Wykład firmy Nestle Problem niedożywienia w wybranych jednostkach chorobowych.

11.00–11.15           Dyskusja: prowadzenie dr n. med. Lidia Popek

11.15 – 11.30         Przerwa kawowa

11.30 – 13.00         Warsztaty i seminarium – sesje równoległe

A.       Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia - resuscytacja krążeniowo-oddechowa – warsztat - dr n. med. Grzegorz Michalak z zespołem

B.       Jak postępować z zachowaniami agresywnymi pacjentów – warsztat - dr n. hum. Jakub Lickiewicz 

C.       Wypalenie zawodowe – seminarium - dr n. med. Agnieszka Kałwa

13.00 – 13.15         Przerwa kawowa

13.15 – 13.50         Prof . dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz– Środowiskowy model opieki psychiatrycznej – możliwości i ograniczenia.

13.50 – 14.00         Dyskusja – prowadzenie dr hab. n. med. Barbara Remberk

14.00 – 14.35         Dr n. med. Anna Mosiołek - Profilaktyka zachowań samobójczych w leczeniu psychiatrycznym.

14.35 – 14.45         Dyskusja – prowadzenie prof . dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz

14.45 – 15.00         Zakończenie konferencji: prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz, dr hab. n. med. Barbara Remberk


Komitet Naukowy: Dr hab. n. med. Barbara Remberk, Prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk, Dr n. med. Anna Mosiołek, Dr n. zdr. Bożena Kosińska, Dr n. med. Lidia Popek, Dr n. med. Agnieszka Kałwa, Dr n. med. Grzegorz Michalak, Dr n. hum. Jakub Lickiewicz, Lek med. Joanna Brągoszewska, Mgr Monika Twardowska, Mgr Monika Retke


Rejestracja

Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail pielegniarstwo@ipin.edu.pl. Prosimy o wnoszenie opłaty konferencyjnej przelewem na konto nr 60 1090 1883 0000 0001 2027 5415 i dołączenie kopii potwierdzenia wpłaty do zgłoszenia mailowego. Można też zarejestrować się osobiście w sekretariacie Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 13.30. Równocześnie ze zgłoszeniem na konferencję prosimy o dokonanie wyboru jednego z warsztatów. W razie wyczerpania się puli miejsc na warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna do dnia 11.05.2018 roku wynosi 20 PLN.

Po 11.05.2018 roku opłata konferencyjna wynosi 30 PLN. Istnieje możliwość rejestracji i wniesienia opłaty w dniu konferencji.

 

Kontakt

Sekretariat Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, Warszawa;  telefon 22 45 82 631, e-mail pielegniarstwo@ipin.edu.pl.

 

CELE I DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:
 • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego,   
 • Wypowiadanie się w sprawach publicznych,
 • Integracja środowiska pielęgniarek
  i pielęgniarzy związanych z psychiatrią, 
 • Pomoc w rozwoju zawodowym i samorozwoju,          
 • Podejmowanie inicjatyw i promocja zdrowia psychicznego,
 • Reprezentowanie interesów grupy pielęgniarek
  i pielęgniarzy psychiatrycznych,
 • Dbałość o etykę zawodową pielęgniarki / pielęgniarzaSkładka członkowska wynosi 60 zł rocznie  - prosimy wpłacać na konto z dopiskiem - składka za rok ...., nazwisko i imię

UWAGA: stowarzyszenie nie pobiera składek bezpośrednio z wynagrodzenia członków! Więcej w zakładce: Członkostwo.

NR konta: PKO BP 86 1020 1042 0000 8902 0264 1553


Artykuł Prezes Anny Dudek do: "Pielęgniarstwo Zdrowie Publiczne" Wrocław -2012/pdf

Poniżej fragment artykułu nt. stowarzyszenia i jego powstania autorstwa Prezes Anny Dudek.
Cały do przeczytania na  portalu    www.nursing.com.pl

                "Chcemy podejmować działania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa psychiatrycznego, mieć prawo do wypowiadania się w sprawach publicznych oraz integrować nasze „psychiatryczne pielęgniarskie” środowisko. W miarę potrzeb i możliwości chcemy pomagać naszym koleżankom i kolegom w rozwoju zawodowym.
                Niezwykle istotnym działaniem będzie również promocja zdrowia psychicznego, reprezentowanie interesów naszej grupy zawodowej i  co wyjątkowo ważne – dbałość o etykę zawodową pielęgniarek i pielęgniarzy.
                Nie chcemy, aby postrzegano nas jako pielęgniarki/pielęgniarzy, którzy są tylko nadzorcami pacjentów na oddziałach psychiatrycznych. Posiadamy naprawdę dużą wiedzę i umiejętności, chcemy być partnerami w procesie zdrowienia naszych pacjentów.
                Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać do współpracy inne Stowarzyszenia i Fundacje, które mają podobne cele. Można się tylko cieszyć, że jest grupa pielęgniarek/pielęgniarzy, która chce zrobić coś więcej dla naszego środowiska. Wielokrotnie musimy borykać się z sytuacjami, które nie mają uregulowań prawnych.
                Pielęgniarstwo psychiatryczne jest tą dziedziną, która przez lata została zepchnięta na dalszy tor wśród innych dziedzin pielęgniarskich. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się rozwiązać wiele problemów. Chcemy razem o nich rozmawiać, kształcić się, podnosić swoje zawodowe kwalifikacje, wiedzieć na bieżąco, co dzieje się w psychiatrii.
                W końcu to pielęgniarka i pielęgniarz są, na co dzień najbliżej pacjenta." 


Deklaracja członkowska i statut do pobrania w zakładce - członkostwo.
 
Podstrony (1): translations